Naantalille perintöeuroja lasten ja nuorten kulttuuriin

NAANTALI

Naantalilaisen edesmenneen ihmisen perintö on valtiokonttorin päätöksellä jaettu menehtyneen kummipojalle, valtiolle ja Naantalin kaupungille.

Menehtyneellä henkilöllä ei ollut perillisiä eikä testamenttia ole toistaiseksi esitetty.

Kuolinpesän omaisuudesta 112 000 euroa pysytettiin valtiolla ja 20 000 euroa luovutettiin kummilapselle läheisyyden perusteella. Kuolinpesän muu omaisuus luovutettiin Naantalin kaupungille niillä ehdoilla, että kaupunki vastaa pesän veloista ja maksuista ja käyttää omaisuuden Naantalin lasten ja nuorten kulttuurin kehittämistarkoituksiin; yhteisötaiteilijan palkkaamiseksi sekä päiväkoteihin ja kouluihin ostettaviin nimikkotaiteilijatunteihin.

Jos ilmaantuu perimään oikeutettu sukulainen tai testamentinsaaja, kaupunki luovuttaa omaisuuden tälle.

Omaisuuteen sisältyvä asunto-osakehuoneisto myydään. Myynti tuodaan erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi tarjousten perusteella.

Naantalin osuutta perinnöstä ei tässä vaiheessa julkistettu, sillä perukirja ei ole julkinen.