Ruisrock haluaa nuoret kehittämään festivaalia

Ruisrockia kehitetään yhdessä nuorten kanssa.

MUSIIKKI.

Ruisrock alkaa kehittää festivaalia yhdessä nuorten kanssa. Lähtökohtana on tuoda festivaalituotantoon uusia näkökulmia nuorilta kävijöiltä ja ennakoida paremmin tulevia trendejä. Yhteistyöskentelyä varten festivaali perustaa ympärivuotisen Ruissiraadin, johon haetaan 16–24-vuotiaita jäseniä.

Ruissiraati kokoontuu festivaalitiimin kanssa yhteisiin työpajoihin, joissa kehitetään ja ideoidaan Ruisrockin eri osa-alueita. Kehityskohteet päätetään yhdessä, ja toiveena on, että etenkin nuoret itse toisivat pöytään parannusehdotuksiaan. Lopputuloksena voi syntyä esimerkiksi uusia palveluita tai toimintoja festivaalille.

– Ruisrock on ollut aina ajan hermolla. Meille on ensiarvoisen tärkeää tehdä yleisön näköinen ja yleisöä kiinnostava tapahtuma ja haluamme, että kävijöiden ääni kuuluu entistä paremmin festivaalin toteutuksessa. Tämän varmistamiseksi kokoamme nyt porukan avuksemme lisäämään meidän ymmärrystämme nuoresta kohderyhmästä. Ruisrock on edelleen kaikenikäisten festivaali eikä ketään kävijää olla unohtamassa, mutta festivaalin elinvoimaisuuden takaamiseksi on erityisen tärkeää tietää, mitä uudet ja tulevat festivaalisukupolvet ajattelevat ja minkä he kokevat merkitykselliseksi. Ruissiraati on ennennäkemätön tapa ottaa yleisö mukaan tekemiseen, ja käsittääksemme olemme ensimmäinen suomalainen festivaali, joka avaa tekemisensä eri osa-alueet yleisölle ja keskustelulle tällä tavalla, sanoo Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä.

Ruissiraatiin haetaan monipuolista joukkoa nuoria eri puolilta Suomea, eikä aiempaa Ruisrock-tietämystä tarvitse olla. Työpajoihin osallistumisesta maksetaan raatilaisille palkkio. Parhaat ideat toteutetaan festivaalilla, ja ryhmän jäsenet voivat olla myös toteutusvaiheessa mukana. Kesällä ruissiraatilaiset osallistuvat Ruisrockiin, joka järjestetään 9.–11. heinäkuuta Turun Ruissalossa.