Lapsuuden rakentajat -haastekilpailun 2020 voitto tuli Turkuun

Turun Kaupunkilähetys ry:n Nuorten raati voitti Itlan Lapsuuden rakentajat- kilpailun. Kuva: Mari Hirvonen

NUORISO.

Turun Kaupunkilähetys ry:n Nuorten raati osallistui Itlan haastekilpailuun Kohtaamiskoulutus-mallillaan yhdessä Co-creation of Service Innovation in Europe -hankkeen (CoSIE) kanssa.

Kohtaamiskoulutuksen idea syntyi CoSIE-hankkeen yhteiskehittämistilaisuudessa, jossa useat Turun alueen nuoret, ammattilaiset ja päättäjät kokoontuivat pohtimaan keinoja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.

Nuorten kokemusten mukaan he eivät tule aina tukipalveluiden piirissä kohdatuiksi, kuulluiksi ja sitä kautta autetuiksi. Tästä syntyi ajatus ammattilaisten kohtaamistaitojen kehittämisen tarpeesta niin, että nuoret pääsisivät itse kertomaan ammattilaisille mikä heitä auttaisi parhaiten.

Idea työstettiin konkreettisesti käytäntöön yhdessä Nuorten raadin ja CoSIE-hankkeen kanssa, ja Turun kaupunki tarttui yhteiskehittämiseen tosissaan tarjoten ammattilaisille useita Kohtaamiskoulutuksia Turussa.

Kohtaamisilla tärkeä merkitys

Nuorten raatilaisen kommentti tiivistää, miten suuri merkitys Kohtaamiskoulutuksilla on myös heille itselleen.

– En ole ikinä tehnyt elämässäni mitään tällaista, joka oikeasti voi vaikuttaa tulevaisuuteen ja maailmaan. Tämä tuntuu hyvältä ja oikealta, yksi nuori kertoi.

Myös koulutukseen osallistuneet ovat kokeneet saaneensa koulutuksista jotakin ainutlaatuista.

– Niin ihanat ja rohkeat nuoret. Parasta asiantuntijuutta ja omakohtaisia kokemuksia. Nuorten ääni ja tarinat koskettavat eri tavalla kuin muulla tavalla kerätty tieto, listasivat koulutukseen osallistuneet.

Kohtaamiskoulutuksen lähtökohtana on, että nuoret ovat itse parhaita nuorten asioiden asiantuntijoita ja haluavat toimia pelkän kuulemisen sijaan myös aktiivisina toimijoina palveluiden kehittämisessä.

Nuorten kokemusten mukaan Kohtaamiskoulutukset ovat tuoneet aitoa osallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Yhteiskehittämisessä heitä on aidosti kuultu, heidän mielipiteitään ja ajatuksiaan arvostetaan sekä heidän esille nostamiaan kehitysideoita myös viedään aktiivisesti ja aidosti käytäntöön.

Ammattilaisille yhteistyökumppanuus on antanut ainutlaatuista tietoa ja kokemusta sekä ennen kaikkea opettanut parempaan yhteistoimijuuteen, kohtaamiseen ja tulokselliseen yhteistyöhön nuorten kanssa.

Nuorten ääni kuuluviin

Haastekilpailussa etsittiin erilaisia innovatiivisia toimintamalleja ja -ideoita nostamaan lasten ja nuorten ääni kuuluviin – erityisesti niiden lasten ja nuorten, joita ei yleensä kuulla päätöksenteossa.

Kilpailukutsu oli osoitettu kunnille, järjestöille ja kaikille aihealueella vaikuttaville toimijoille. Arvioitavana oli muun muassa lasten osallistumisen aste mallin suunnittelussa, ohjauksessa, kehittämisessä ja arvioinnissa sekä mallin sovellettavuus erilaisiin päätöksentekoprosesseihin sekä innovatiivisuus erityisryhmien äänten vahvistamiseksi.

Palkintona voittaja pääsee osallistumaan syksyllä 2020 alkavaan Adventure Clubin Impact Accelerator kiihdyttämöön, jossa mallia jatkokehitetään palvelumuotoilun keinoin paremman vaikuttavuuden aikaansaamiseksi. Lisätietoa kohtaamiskoulutuksista löydät Kohtaamiskoulutus.fi.