Taivassalon luontopolkuilta veti lähes 40 osallistujaa

Luontopolkuilta täytti kiitettävästi Taivassalon yhteinäiskoulun ruokalan.

Paikalliset ihmiset ja luontopolkuhanketta vetävä työryhmä kerääntyivät Taivassalon yhteiskoulun ruokalaan keskustelemaan mahdollisesta luontopolusta ja sen paikasta. Kunnan työryhmällä on seuraavaksi edessä syventyminen eri vaihtoehtoihin.

TAIVASSALO. Torstaina 30. tammikuuta järjestetyn luontopolkuillan tarkoituksena oli kuulla kuntalaisten mielipiteitä, toiveita ja ideoita luontopolusta ja sen sijainnista. Kaksituntisen keskustelutilaisuuden aikana esiin nousi kysymyksiä maanomistajien lupien hankkimisesta, polun ylläpidosta ja eri vaihtoehtojen läpikäymisestä. Esimerkiksi tilaisuuteen osallistuneet miettivät sitä, että voisiko tulevaan luontopolkuun liittää kulttuurillisia kohteita.

Osallistujat toivat myös esiin paljon ehdotuksia luontopolun sijainnista ja jo olemassa olevien reittien hyödyntämisestä. Tulevan luontopolun voisi mahdollisesti yhdistää johonkin vanhaan polkuun. Muutama osallistuja toivoi myös, että luontopolku sijoitettaisiin meren lähettyville. Myös roskaaminen ja hyvän opastuksen hankkiminen herätti keskustelua.

Kuntalaisten mielipiteet halutaan kuuluviin

Alun perin luontopolkuhanke lähti liikkeelle joulukuussa 2018 Pauli Kurkilahden valtuustoaloitteena. Seuraavana syksynä perustettiin hankkeen oma työryhmä, johon kuuluu kunnan työntekijöitä ja neljän eri kyläyhdistyksen edustajajäseniä. Luontopolkutyöryhmään kuuluva Taivassalon vapaa-aikasihteeri Leila Gröndahl oli oikein tyytyväinen järjestettyyn keskustelutilaisuuteen.

Luontopolku herätti hyvin keskustelua ja ihmiset saapuivat paikalle. Toivon, että tästä tulee jatkoa vielä ja saadaan tänne kuntaan uutta toimintalinjaa, jossa osallistetaan ihmisiä ja kuullaan heidän mielipiteitään, hän kertoo.

Seuraavaksi työryhmä kokoontuu käymään läpi palautteita luontopolkuun liittyen. Ryhmällä on Gröndahlin mukaan hyvä käsitys eri reittivaihtoehdoista. Tarkoituksena on löytää alueet, joihin ryhmä syventyy tarkemmin. Sen jälkeen se voi aloittaa keskustelut maanomistajien kanssa.

Sen lisäksi työryhmä kartoittaa reitin tyypin, että tuleeko luontopolku vai kulttuuripolku. Myös kyläyhdistysten mielipiteet kuullaan sen suhteen, mitä he haluaisivat mahdollisesti alueillaan tehdä.

Kyläyhdistysten edustajille jaettiin tilaisuudessa kartat oman kylän alueesta.

Liisa Kallio