Turun alueellinen keskusrekisteri aloittaa toimintansa

Kaarinan kirkko.

SEURAKUNTA. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisteri muuttuu ensi vuoden alusta lähtien Turun alueelliseksi keskusrekisteriksi. Siihen kuuluu vuoden alusta 13 seurakuntaa: Turun ja Kaarinan seurakuntien lisäksi mukaan tulevat Kustavi, Nousiainen ja Taivassalo. Laadukkaat ja asiantuntevat palvelut halutaan kaikkien seurakuntalaisten saataville. Sopimukset allekirjoitettiin keskiviikkona.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenrekisteriä, tutummin kirkonkirjoja, pidetään tulevaisuudessa yllä alueellisissa keskusrekistereissä. Kirkkohallituksen täysistunto linjasi asian kokouksessaan vuonna 2015. Perustettavat keskusrekisterit voivat muodostua seurakuntayhtymään kuuluvista seurakunnista tai alueellisesti esimerkiksi seurakuntayhtymää laajemman alueen seurakunnista tai muutoin itsenäisistä seurakunnista. Kirkkohallituksen täysistunto linjasi vuosi sitten joulukuussa, että kaikkien seurakuntien on kuuluttava johonkin alueelliseen keskusrekisteriin vuoden 2022 alussa.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli otti alussa suunnittelusta vetovastuun ja kokosi työryhmän valmistelemaan asiaa. Työryhmässä oli mukana edustus Turun ja Porin keskusrekistereistä ja lisäksi muutamia muita asiaan hyvin perehtyneitä henkilöitä. Työryhmän työskentely päättyi vuonna 2018,  jonka jälkeen työ on jatkunut Turussa ja Porissa.

Turun alueellinen keskusrekisteri haluaa taata asiakkaille tasalaatuisen, yhteistyössä tehtävän palvelun. Alueellisen keskusrekisterin palveluihin kuuluu jäsenkirjanpito eli henkilön muutto- ja perhesuhdetietojen oikeellisuuden tarkistaminen. Rekisterissä tehdään myös kirjaukset kirkollisista toimituksista, kuten kaste, konfirmaatio ja avioliittoon vihkiminen. Yhä kansainvälisemmiksi muuttuneet kirkolliset toimitukset vaativat vahvaa asiantuntemusta. Kun erikoistyö keskitetään yhteiseen keskusrekisteriin, seurakunnat saavat keskittyä seurakuntatyöhön.

Myös avioliiton esteiden tutkinta, joka vaaditaan ennen vihkimistä, on iso osa palvelua, mutta suurin tehtävä on virkatodistusten kirjoittaminen. Virkatodistuksia pyydetään ennen kaikkea perunkirjoituksiin. Kirkonkirjat on digitalisoitu ja Turussa pystytään tekemään todistukset koko Suomen alueelta. Ainoastaan Karjalan luovutettujen alueiden kirkonkirjat hoidetaan Mikkelissä.

Alueellisen keskusrekisterin kustannukset jaetaan seurakuntien jäsenmäärän mukaisesti. Turun alueellinen keskusrekisteri tarjoaa palvelua joka arkipäivä klo 9–15. Sähköinen asiointi puolestaan onnistuu mihin vuorokauden aikaan tahansa.