Vakka-Suomen musiikkiopistolle entistä paremmat valtionosuudet

LAITILA. Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvisti vuoden 2020 alusta alkaen lisää valtionosuustunteja Vakka-Suomen musiikkiopistolle. Uusi valtionosuustuntimäärä on 11 354, mikä on 5,13 % enemmän kuin edellisen kerran vuonna 2009 vahvistettu tuntimäärä. Päätöksen taustalla on Vakka-Suomen musiikkiopiston viime vuosien positiivisen voimakas kasvu niin oppilas- kuin tuntimäärissä.

Toinen Vakka-Suomen musiikkiopistolle kohdentunut myönteinen uutinen on valtionosuustunteihin liittyvä yksikköhinnan korotus vuodelle 2020, josta valtioneuvosto päätti 14.11.2019. Yksikköhinta nousee vuoden 2019 tasosta peräti 2,72 euroa per opetustunti. Valtioneuvoston päättämä keskimääräinen yksikköhinta vuodelle 2020 on 79,54 euroa opetustuntia kohden.

Tämä on poikkeuksellisen myönteistä, sillä valtion haasteellisen taloudellisen tilanteen takia taiteen perusopetuksen valtionrahoituksen indeksikorotukset ovat olleet jäädytettyinä viimeisten vuosien aikana. Vuodelle 2020 tehty yksikköhinnan korotus on askel oikeaan suuntaan ja se oikaisee osaltaan taiteen perusopetus oppilaitosten taloudellista vajetta, kertoo Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtori Jussi Kauranen.

Vakka-Suomen musiikkiopiston kannalta molemmat valtion tekemät päätökset ovat ratkaisevia.

Nämä mahdollistavat yhdessä kuntien maksuosuuksien kanssa musiikkiopiston edelleen kehittymisen suotuisissa taloudellisissa raameissa. Yhdessä sekä valtion että osakaskuntien rahoitus muodostaa Vakka-Suomen musiikkiopiston tuloista vuositasolla noin 85–90%, Kauranen sanoo.

Vakka-Suomen musiikkiopisto on Vakka-Suomen ainoa taiteen perusopetuksen oppilaitos, joka antaa laajan oppimäärän mukaista opetusta. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää taideopetusta ja sitä järjestetään taiteen perusopetuslain mukaisesti ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Taiteen perusopetuksen tarkoituksena on antaa oppilaille valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Laitilassa Kustaa Hiekan lukutuvassa toimiva Vakka-Suomen musiikkiopisto on perustettu vuonna 1970. Sitä ylläpitää Laitilan kaupunki, mutta toiminta-alueeseen kuuluvat lisäksi Kustavi, Pyhäranta, Taivassalo, Vehmaa ja Uusikaupunki. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämässä opetusjärjestämisluvassa Vakka-Suomen musiikkiopiston opetettavina taidealoina ovat musiikki ja tanssi.