Sauvon vasemmisto haluaa purkaa epäterveet koulurakennukset

SAUVO. Sauvon Vasemmisto syyskokousti perjantaina 25. lokakuuta. Paikallisyhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Marko Pekkarinen ja varapuheenjohtajana Pertti Niemelä. Uutena jäsenenä johtokuntaan nimettiin Timo Kakko. Poliittisen katsauksen kokoukseen toi Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Kaisa Vallavuori.

Syyskokous laati myös kannanoton koskien koulurakentamista Sauvossa.

Sauvon koulukorjaushanke on aiheuttanut suurta huolta ja hämmennystä kuntalaisissa. Vanhempien huoli on aiheellinen. Sauvon Vasemmisto vaatii, että kaikki ne osat rakennuksesta, jotka sisältävät terveydelle haitallista mikrobikasvustoa, on purettava ja korvattava uudella. Parhaan mahdollisen lopputuloksen takaamiseksi korjaaminen tulee tehdä riittävällä tarkkuudella ja asiantuntemuksella. Toimenpiteen aiheuttamat kustannukset on tuotava valtuuston päätettäväksi tulevassa budjetissa.