Varhaiskasvatusyksiköiden muskariopetus laajenee Laitilaan ja Vehmaalle

Taide tukee oppimista!

KURSSIT. Vakka-Suomen musiikkiopistossa polkaistiin lukuvuosi 2019–2020 käyntiin keskiviikkona 14. elokuuta. Taiteen perusopetuksessa aloittaa tänä lukuvuonna ennätykselliset 588 oppilasta. Muutos vuoteen 2018 on noin 7%. Uutena avauksena varhaiskasvatusyksiköissä annettava muskariopetus laajenee Laitilaan ja Vehmaalle.

Kansainvälisen tutkimuksen perusteella on vahvaa näyttöä taiteen ja taiteellisen toiminnan merkityksestä oppimiseen ja sitä kautta elämässä menestymiseen. Taiteelliseen toimintaan osallistuminen opettaa taiteen tekemistä ja taiteen ymmärrystä. Sen lisäksi taiteelliseen toimintaan osallistuminen voi kehittää kognitiivisia kykyjä, opettaa itsetuntemusta, tunnetaitoja ja vuorovaikutuskykyjä, sekä parantaa koulussa ja työssä menestymistä.

Taiteen ja taiteellisten menetelmien käytön on todettu tukevan oppimista niin oppilaitoksissa kuin työyhteisöissä. Taiteellinen toiminta edesauttaa yhteiskunnallisten innovaatioiden syntymistä tukemalla luovuuden kehittymistä eli kykyä asioiden ja merkitysten yhdistelemiseen uusilla tavoilla.

Soittamista musiikkiopistossa voi opiskella myös avoimella osastolla. Oppilaat avoimelle osastolle otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Musiikkiopiston avoimella osastolla on jatkuva haku. Oppilaaksi voi siis hakea koko lukuvuoden ajan.Soittamista tai laulamista voi opiskella vaikka vain muutaman kerran tai koko vuoden.