Lehdet tukena äänestyspäätöstä tehdessä

Äänestäjät hakevat tukea päätöksilleen ensisijaisesti lehdistä.

VAALIT. Sanomalehtien merkitys eduskuntavaalien äänestyspäätösten tukena on kasvanut marraskuusta, ilmenee IRO Research Oy:n tammi-helmikuussa Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta tekemästä tutkimuksesta. Painettua tai digitaalista sanomalehteä hyödyntää äänestyspäätöksessään 69 prosenttia heistä, jotka ilmoittivat aikovansa äänestää tulevissa eduskuntavaaleissa. Tulos on kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin marraskuussa.

Toiseksi eniten tietoa haetaan tv-kanavilta tai niiden verkkopalveluista. Television taso on säilynyt ennallaan, 63 prosentissa.

Suomalaisista on entistä todennäköisempää, että joku ulkopuolinen taho pyrkii vaikuttamaan suomalaisten äänestyskäyttäytymiseen tulevissa eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa.  Tutkimuksesta käy myös ilmi, että suomalaisilla on vahva usko omaan kykyynsä erottaa ulkopuolisen tahon vaikutusyritykset äänestyskäyttäytymiseensä. Suomalaisista 71 prosenttia uskoo, että yleisestikin tällaisten harhaanjohtavien tietojen määrä tulee kasvamaan sekä tänä että ensi vuonna.