Ympäristöasiat esillä seurakuntavaaleissa

Maskun Vihreä kirkko -listan ehdokkaat Sari Mäkiö (vas.) ja Raili Selinheimo jakoivat hattaraa Askaisissa lauantaina 20. lokakuuta. 10.11. he kampanjoivat Maskun keskustassa. Kuva: Sanna-Maria Käkönen.

Seurakuntavaalien ehdokkaat pitävät ilmastonmuutosta ja ympäristövaikutuksia keskeisenä kysymyksenä kirkollisessakin vaikuttamisessa. Enemmistö ehdokkaista (86 %) toivoisi vaalikoneessa antamiensa vastausten perusteella kirkon toimivan edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

MASKU. Tämän vuoden seurakuntavaaleissa on puhuttu ympäristökysymyksistä aiempaa enemmän. Vaalikoneen mukaan kaksi kolmasosaa ehdokkaista on sitä mieltä, että ilmasto- ja ympäristökysymysten tulisi olla esillä kirkon omassa sanomassa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä.

Maskun seurakunta on tällä saralla ollut edelläkävijän asemassa jo pitkään ja saanut työstään myös ympäristödiplomin. Seurakunnalla on oma ympäristöjärjestelmä, se huomioi toimintansa ympäristövaikutukset ja minimoi ympäristöhaitat. Toimintaa kehitetään jatkuvasti paremmaksi ympäristön kannalta.

Yksi suurimmista yksittäisistä ympäristöteoista on ollut Särkänsaaren hakeminen Metso-kohteeksi vuonna 2016. Lisäksi on kiinnitetty huomiota veden ja sähkön kulutukseen sekä jätteiden määrään.

Tänä vuonna Maskun seurakunnassa alettiin jakaa hävikkiruokaa vähävaraisille ja samalla seurakunta on jakanut tietoa kaikille hävikkiruuan ympäristövaikutuksista.

Vihreä kirkko

Ympäristökysymykset ovat monille seurakunnan päättäjille tärkeitä, mutta tänä vuonna Maskussa on ensi kertaa myös Vihreä kirkko -lista. Listalla on kaksi ehdokasta: Sari Mäkiö ja Raili Selinheimo.

Maskun vihreät on nyt aika hyvässä nosteessa. Monessa tämänkokoisessa kunnassa ei ole vihreitä päättäjiä edes kuntapolitiikassa, kommentoi Selinheimo.

Hän on ollut politiikassa mukana vasta muutaman vuoden. Kuntapuolella hän vaikuttaa tarkastuslautakunnassa. Seurakuntavaaleissa hän on ehdolla ensimmäistä kertaa.

Minulla on aina ollut kiinnostus sitä työtä kohtaan, jota seurakunta tekee sosiaalisena ja yhteiskunnallisena toimijana. Lisäksi historian harrastajana minua kiinnostaa historian ja kulttuuriperinnön vaaliminen. Maskun kirkon läheltä on tehty paljon muinaislöytöjä. Kirkon ympäristöä voisi kehittää kulttuurihistorialliseksi kohteeksi, 56-vuotias liiketalouden lehtori Raili Selinheimo kertoo syistään lähteä ehdolle.

29-vuotias terveystieteiden maisteri Sari Mäkiö on myöskin ehdolla ensimmäistä kertaa. Hänelle ykkösasia on varmistaa lapsiperheiden palveluiden säilyminen kunnan kaikilla alueilla.

Käytän pikkulapsiperheen äitinä itse paljon seurakunnan palveluita; päiväkerhoa, perhekerhoa, muskaria, perhekahvilaa. Seurakunta täydentää kunnan palvelutarjontaa, ja seurakunnan toiminta on tärkeässä roolissa monen lapsiperheen arjessa. Toiminta on myös maksutonta matalan kynnyksen toimintaa, mikä on mielestäni hienoa, hän perustelee nykyisten palveluiden tärkeyttä.

No entä sitten se ympäristö?

Ilmasto on yksi iso teema. Sitä täytyy miettiä, miten seurakunnat pystyvät vaikuttamaan ilmastokysymyksiin esimerkiksi hankintojen kautta, Selinheimo toteaa.

Mikä voisi olla myös enemmän vihreän ideologian mukaista, kuin suojella ja turvata luomakuntaa. Ilmastonmuutokselta ei voi enää sulkea silmiä, ja jotta maapallo säilyisi asuttavana myös lapsenlapsillemme, niin toimiin on ryhdyttävä. Kirkko on suuri julkinen instanssi, jolla on vahva esimerkin ja mielipidevaikuttajan rooli, Mäkiö peesaa.

Kannattaa äänestää

Seurakuntavaalien äänestysprosentti on perinteisesti ollut pieni. Viime vaaleissa valtakunnallisesti vain 15,5 %.

Kannattaa äänestää, koska niin voi vaikuttaa siihen, miten oma seurakunta toimii ja mitä siellä tapahtuu, mitä rakennuksia se omistaa ja miten kulttuuriperintöä vaalitaan. Seurakunta on koko ajan kaikkien keskuudessa ja moni käyttää seurakunnan palveluja. Siksi myös äänioikeus kannattaa käyttää hyväksi, Selinheimo kannustaa.

Kunnan ohella seurakunta on yksi merkittävimmistä kolmannen sektorin palveluiden tuottajista kuntalaisten arjessa. Seurakunta on myös merkittävä työnantaja, Mäkiö lisää.

Vihreän kirkon kahden hengen lista järjesti 20. lokakuuta ensimmäisen vaalitapahtumansa Askaisissa. Seuraava on tulossa 10. marraskuuta Maskun keskustaan.

Maskussa on aiempina vuosina kampanjoitu aika vähän. Toivottavasti kampanjointi auttaisi ihmisiä huomaamaan lähestyvät vaalit paremmin, hän toivoo.

Janica Vilen