Saaristotien riista-aidasta käynnissä esiselvitys

PARAINEN. Varsinais-Suomen ELY-keskus valmistelee parhaillaan esiselvitystä Saaristotien riista-aidan tarpeellisuudesta. Selvityksessä tutkitaan mahdollisuutta rakentaa riista-aita ensisijaisesti Kaarinan Empon ja Paraisten Kalkkitien liikenneympyrän väliselle osuudelle.

– Kaiken kaikkiaan 18 kilometrin matkalle ulottuvan riista-aidan esiselvityksen on tarkoitus valmistua tämän vuoden aikana. Mikäli riista-aita katsotaan tarpeelliseksi ja rahoitus sille löytyy, rakentaminen voi nopeimmillaan tapahtua 3–4 vuoden kuluttua. Hanke vaatii toteutuakseen tie- ja rakennussuunnitelman, jota ennen täytyy olla rahoitussitoumus valmiina, liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta kertoo.

Klang sanoo, että vaikka raha onkin maakuntatasolla tiukassa, ennakkoselvityksiä on hyvä tehdä. Lisäselvityksenä kartoitetaan myös aidan jatkamista Kalkkitien liikenneympyrän ja K-supermarket Reimarin välille.

– Selvityksen avulla pystytään kartoittamaan sekä ongelmapaikat että hankkeen investointikulut. Syytä olisi suunnitella koko Saaristotien parantamista ja liittää riista-aitojen rakentaminen siihen, jatkaa Klang.

Saaristotien liikenneturvallisuutta edistävään hankkeeseen vaikuttavat muut toimenpiteet tieosuudella.

– Riista-aitojen suunnitteluun liittyy läheisesti esimerkiksi jollain aikataululla valmistuva Kirjalansalmen siltahanke, jonka uusimisen myötä tieosuuden linjaukset tulevat muuttumaan, Klang muistuttaa.

– Lisäksi riista-aitaosuuksia suunniteltaessa on tutkittava mahdollisuus rakentaa riistalle tarkoitettuja yli- tai alikulkuja, joita käyttäen eläimet pääsevät ylittämään tien ilman, että kohtaavat tieliikennettä, lisää Klang.

Tärkeimmät tienpitäjän keinot hirvieläinvahinkojen ehkäisemiseksi ovat varoittaminen, riista-aitojen rakentaminen, tienvarsien tehostettu raivaaminen näkyvyyden parantamiseksi ja ajonopeuksien rajoittaminen. Riista-aitaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueella on tällä hetkellä noin 110 kilometriä.

Lisäksi hirvinauhoja asennetaan Riistakeskuksen, alueellisten riistanhoitoyhdistysten ja ELY-keskuksen yhteishankkeena niille tieosuuksille, jotka paikalliset riistanhoitoyhdistykset ovat todenneet olevan riskialttiimpia hirvieläinten ylityksille. Kohteiden valinnassa on hyödynnetty ajantasaista paikkatietoaineistoa, jota on kerätty metsästäjäkunnalta Oma riista -palvelun kautta sekä riistanhoitoyhdistyksiltä tulleiden kannanottojen perusteella. ELY-keskuksen kustantamien hirvinauhojen asentaminen sekä ylläpito sovituilla tienvarsilla on riistanhoitoyhdistysten vastuulla.

Hirvinauha ollut käytössä viime vuosien aikana Varsinais-Suomen alueella muun muassa Saaristotien varrella Kirjalansalmen sillan lähistöllä sekä valtatien 1 varrella Kaarinantien liittymästä Turun suuntaan.

Katariina Mäkinen-Önsoy