Mielipide: Ei läppäsiltaa Merimaskuun!

MIELIPIDE. Naantalin kaupungintalolla 29.8.2018 pidetyssä läppäsiltaa koskevassa tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa oli sellaisia henkilöitä esittelemässä asiaa, joilla ei ollut antaa minkäänlaista faktatietoa asiasta. Asiassa edettiin vailla mitään tietopohjaa! Tuntui, että esittelijöillä oli enemmän intoa kuin taitoa.

Ei ollut tietoa edes läppäsillan kustannuksista, rakentamiskustannukset olivat täysin hämärän peitossa, samoin kuin vuotuiset kulut huoltoineen ja viranomaistarkastuksineen. Mitään arviota ei osattu sanoa myöskään nykyisestä liikennemäärästä ko. tieosuudella. Tulevasta korkeamastoisten veneiden määrästä ns. asiantuntijat eivät olleet edes yrittäneet selvittää. Tämän esittelijät kertoivat, että kiireellisissä tehtävissä hätäkeskuksen tekemän riskiarvion mukaisesti alueelle saadaan apua myös lääkärihelikopterilla, jonka liikkumista ei silta rajoita. Tämäkin tulee maksettavaksi ainoastaan yhteiskunnan varoilla.

Ei tässä ole järjen häivää! Tällä hetkellä kun etenkin lasten ja vanhusten hoidosta koko ajan puhutaan, että miten hoitoja laiminlyödään, kun ei ole rahaa! Miten Naantalin kaupunki voi edes ajatella tällaista hanketta? Nyt jos koskaan hyvät päättäjät, pitää vetää jarrut päälle!

Paikalla olevilta ”asiantuntijoilta” kysyttiin useaan kertaan, että nyt kun olette suunnittelemassa läppäsiltaa. Niin kertokaa totuus asiassa, että onko läppäsiltaan myös suunnitteilla pala/ponttonisilta?

Kukaan ei sanonut kysymykseen sanaakaan, joten kyllä jäi asia ihmetyttämään tältä osin?

Vuonna 2002–2009, kun viimeksi hakivat lupaa sillalle, niin kerrottiin myös, että suurten alusten (risteilevien alusten) kulun on kerrottu katkaisevan liikenteen jopa kuudeksi tunniksi, läppäsillan yhteyteen tulevan ponttonin siirron vuoksi. Kukaan EI halua puhua tästä mitään!

Laki saariston kehittämisen edistämisestä eli ns. saaristolaki velvoittaa kunnat ja valtion huolehtimaan siitä, että saariston vakinaisella väestöllä on käytössä tarpeelliset liikenneyhteydet.

Valtio ja kunnat velvoitetaan toimimaan saariston kiinteän asutuksen turvaamiseksi luomalla väestölle mahdollisuudet toimeentuloon, liikkumiseen ja peruspalvelujen saantiin. Saaristoon, (nykyisin, Naantalin kaupunki) investoiduilla varoilla tulisi parantaa saariston liikenneolosuhteita, ei heikentää niitä. Merimasku, Rymättylä ja Velkua ovat edelleen maantieteellisesti samassa paikassa, vaikka isännyyskunta on vaihtunut. Manner-Naantalin asukkaiden mielipiteet eivät voi olla vertailukelpoisia haittojen osalta, koska ne eivät kosketa heitä.

Läpän taakse jäävillä alueilla asukkaiden työmatka-, vapaa-ajanmatka- ja asiointiliikenne hankaloituu, ihmisten elinolot ja elämänlaatu heikkenevät yhteyksien epävarmuudesta johtuen.  Yhä enemmän ihmisiä käy työssä ns. epätyypillisinä työaikoina, ei siis klo 8 ja 16 välillä. Linja-autojen aikataulujen epäsopivuuden vuoksi perheillä pitää olla kaksi autoa.

Kun Särkänsalmen siltaa korjattiin kesällä 2008, liikennevalo ohjauksella, jossa vaihtuivat neljän minuutin välein punainen ja vihreä valo. Tästä syystä jonot kasvoivat jopa Kultarantaan asti. Tämän seurauksena autoilijat tekivät vaarallisia ohituksia, jotta saisivat aikataulunsa kiinni. Mitä tulevaisuudessa tapahtuu, kun avattava silta on pois toiminnasta useita kertoja päivässä (saatikka kun ponttonisilta on pois toiminnasta useita tunteja)? Vaaratekijät kasvavat moninkertaisiksi.

Yleinen etu ei ole sitä, että muutaman suuren purjeveneen pääsy Naantalin keskustaan turvataan veronmaksajien rahoilla.

Täällä meitä on paljon ihmisiä, jotka kärsivät tulevasta suunnitelmasta, ei voi olla, niin että jotkut keräävät vain rahaa ja muilla ihmiselämällä ei ole väliä. Varmasti asian tiimoilta lähtee paljon ihmisiä vastustamaan ko. hanketta!

Korkeiden purjeveneiden pääsyn estymistä on pidetty imagohaittana. Voi herran jumala, mitä haittaa sadoille asukkaille tulee, jos silta tulee? Silloin ei enää puhuta imagohaitoista, vaan silloin ovat suuremmat haitat kyseessä.

Näihin perusteisiin vedoten Särkänsalmen siltapenkereen läppäsillasta on luovuttava.

 

Nimimerkki:

Huolestunut merimaskulainen