Mielipide: Rekrykoulutuksella osaajia työpaikoille – hyviä kokemuksia Paimion ja AKK:n yhteistyöstä

MIELIPIDE. Työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaanto ei saa olla ongelma. Kun tarve syntyy, siihen pitää olla tarjolla joustavia malleja ja mahdollisuuksia.

Yksi esimerkki tältä kesältä kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Mekaniikan ja elektromekaniikan sopimusvalmistaja Stera Technologies Oy ilmaisi meille akuutin työvoimatarpeensa neljälle uudelle särmäystyöntekijälle Paimioon. Suunnittelimme ja aikataulutimme monimuotoisen koulutuksen tähän tarpeeseen yhdessä yrityksen kanssa, ja aloitimme koulutuksen heti viikon kuluttua.

Särmääjien rekrykoulutus päättyi seitsemän viikon jälkeen viime viikon perjantaina. Kaikki siihen osallistuneet saivat toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen Steralle. Yhteistyötä ja järjestelmän joustavuutta kiiteltiin syystäkin, ja mikä ettei, sillä tarpeeseen pystyttiin reagoiman nopeasti. Yrityksen kannalta koulutus oli myös edullista, sillä kustannukset jaettiin valtion ja yrityksen kanssa.

Opiskelijahankinta oli myös nopeaa, siinä apuna olivat Paimion kaupungin työvoimapalvelut ja Turun seudun työvoimahautomot -hanke.

Yhteishankintakoulutuksena järjestettävä rekrykoulutus on yrityksen tarpeesta syntyvää täsmäkoulutusta, jonka rahoittaa osin Varsinais-Suomen ELY sekä osin yritys itse. Päätöksen rekrykoulutuksesta tekee ELY.

Koulutusmalli eroaa tavanomaisesta rekrytointikoulutuksesta siinä, että koulutus on yksilöllistä ja yritys voi kouluttaa vaikka vain yhden henkilön uudeksi työntekijäksi. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen koulutettava työllistyy yritykseen.

Yllä mainittu koulutus toteutui siten, että opiskelijat olivat AKK:ssa neljä viikkoa opiskelemassa ja sen perää reilut kolme viikkoa ohjatussa työharjoittelussa yrityksessä. Lähiopintojen aikana perehdyttiin mm. materiaalioppiin, piirustusten lukuun ja tietysti itse särmäykseen. Myös työelämän lupakortit laitettiin samalla kuntoon.

Tämä esimerkki kertoo, että mahdollisuuksia on, ne pitää vain tiedostaa. Eri rahoitusmalleista ja koulutusmahdollisuuksista kannattaa ottaa selvää, vaikka meiltä.

Osku Laukkanen, pedagoginen rehtori, Turun AKK