Sauvon matkailua edistetään yhdessä paikallisyrittäjävoimin

Raitti 181 -yritysryhmässä mukana olevia kokoontuneena Kalle’s Backa 55:ssä: Sauvon kunnanjohtaja Seppo Allen, Susanna Katajainen (Wanha Liesniemi), Seppo Katajainen (Wanha Liesniemi), Mari Toivonen (Salmensuun tila) ja Miia Juvankoski (Tentsile Experience Grelsböle) sekä Rami Tapper (Kalle’s Backa 55). Kuva: Marjo Peltoniemi.

Viisi sauvolaista matkailu ja lähiruuan tuotantoyritystä, joiden tuotteet ja palvelut edustavat monipuolisesti luonto-, kulttuuri- ja maaseutumatkailua, tekevät nyt yhteisvoimin töitä Sauvon tunnettuuden vahvistamiseksi matkailukartalla.

SAUVO. Sauvon yritysryhmähankkeen juuret ulottuvat puolentoista vuoden taakse, kun Sauvossa luotiin yrittäjävetoisesti Raitti 181 -yhteenliittymä. Raitti 181 koostuu 27 matkailualan yrityksestä ja lähiruuan tuotantoyrityksestä, jotka sijaitsevat Sauvon kautta Kemiöön kulkevan tien 181 varrella tai sen lähellä.

Yritykset osallistuivat aluksi Sauvon matkailualan esiselvitys- ja aktivointihankkeeseen, joka toteutettiin 1.10.2016–31.12.2017 ja jota hallinnoi Sauvon kunta.

– Sauvon kunnan luotsaama hanke päättyi viime vuoden lopulla eikä jatkumoa ollut tiedossa, joten toimintaa jatkamaan päätettiin perustaa tämä yritysryhmähanke, jolle haimme ja saimme rahoitusta. Tavoitteena on aktivoida yrityksiä edelleen kehittämään alueemme matkailua, Sauvon kunnanjohtaja Seppo Allen sanoo.

Yritysryhmähankkeeseen kyseltiin ja seulottiin kiinnostuneita yrityksiä alueelta. Mukaan hankkeeseen valikoituivat: Grelsbölen Tilan Tentsile Experience Grelsbölen puuteltat, Hännilän Tilan hevos- ja matkailumaatila, täyden palvelun juhlatalo ja ohjelmapalvelu Kalle’s Backa 55, Salmensuun Tilan Hereford luonnonlaitumet ja Lihapuoti sekä Wanha Liesniemen kesäkahvila ja keskiaikamarkkinat.

Lisää tunnettuutta ja matkailijavirtaa saavutettu

Raitti 181 on rekisteröity tavaramerkiksi ja yhteenliittymä jatkaa edelleen yhteismarkkinointia sekä suomalaiselle että kansainväliselle kohdeyleisölle. Raitti 181 -brändin vahvistaminen ja menestyminen kasvavilla luonto- ja kulttuurimatkailun markkinoilla vaatii sekä laadukkaita ja trendikkäitä tuotteita tai tuotepaketteja että tasokasta monikanavaista markkinointia.

Tunnettuuden kasvattamiseksi tarvitaan yritysten oman toiminnan laadun nostamista, yhteistyötä yritysten kesken ja markkinatilanteen tuntemusta sekä ennakointia. Näitä on tarkoitus kehittää nyt aloitetussa yritysryhmähankkeessa.

Mukana olevat yrittäjät kertovat, että käytännössä nyt on haettu ja saatu tarjouksia muun muassa sähköisen viestinnän kuten Youtube-videoiden ja muiden videoiden tuottamiseen sekä painetun viestinnän kuten esitteiden toteuttamiseen. Osa materiaalista on yhteistä ja osa yrityskohtaista. Työn alla on myös Raitti 181 –nettisivujen englanniksi kääntäminen. Ensi vuonna yritykset osallistuvat yhteisellä osastolla Tampereelle kotimaan matkamessuille.

Raitti 181 –markkinoinnilla on jo saavutettu yrittäjien ja kunnanjohtajan mukaan tulosta.

– Sauvo on löydetty hieman paremmin kuin aikaisemmin ja asiakasvirtaa on enemmän niin kotimaisista kuin ulkomaisista kävijöistä koostuen, hän toteaa.

Valttikortit luonto, kulttuuri ja maaseutu

Mukana olevien yrittäjien mukaan kotimainen markkinointi on jopa haastavampaa ja kilpailu kovaa. Kauempaa tuleville suomalainen maaseutuarki on jo itsessään eksoottista. Sisäsaaristossa sijaitsevien Sauvon ja Karunan valtteja ovat puhdas monipuolinen luonto kallioineen, luolineen ja kuruineen sekä jokilaaksoineen ja pitkine merenrantaviivoineen. Maaseutu tarjoaa aitoja makuja lähi- ja luomuruuan muodossa kuten paikallista lihaa sekä torjunta-aineettomia marjoja ja vihanneksia. Mökkiläiset ovat yksi tärkeä ryhmä aktivoida yhä enemmän palveluiden käyttäjiksi.

– Matkanjärjestäjien kanssa suunnitellaan erilaisia toiminnallisia paketteja, mutta paikalliset elämykset ovat yhtä lailla omatoimimatkailijoiden koettavissa polkupyörällä, moottoripyörällä tai autoillen, Wanhan Liesniemen yrittäjä Seppo Katajainen toteaa.

Päivä Sauvossa voi tarjota vaikkapa omatoimista marjanpoimintaa, grillausta kodalla, maaseudun eläimiin tutustumista, lähiruokaostoksia paikallisten tilojen puodeissa tai niiden nauttimista ruokapaikoissa, majoittumista mökeissä tai vaikka ilmassa puihin sidotuissa tentsileissä, liikunnallisia aktiviteetteja niin maalla kuin merellä tai vaikka vain hiljentymistä Karunan rantakalliolla kuunnellen meren aaltoja. Kuntaan on myös luotu vakituisia kesätapahtumia kuten keskiaikamarkkinat, Kallenmäen kantrit, elopäivät ja unikeon markkinat.

Rahoituksen osalta hankkeen yrityksillä on itsellään 25 prosentin rahoitusosuus ja 75 prosenttia tulee hankerahoituksesta, maaseudun kehittämiseen osoitetuista EU:n ja valtion varoista. Sauvon kunta vastaa hankeen hallinnoinnista.

Marjo Peltoniemi