Raision kouluterveydenhuoltoon tulee muutoksia syksyllä

RAISIO. Raision kaupungin kouluterveydenhuolto pyrkii parantamaan palveluaan osaamista keskittämällä. Aiemmin osa terveydenhoitajista saattoi tehdä työtä myös esimerkiksi lastenneuvolassa. Jatkossa kouluterveydenhoitajat toimivat vain kouluissa.

Terveydenhuollossa toimintakenttä on monipuolistunut ja esimerkiksi oppilashuoltoon liittyvän toiminnan merkitys on kasvanut. Keskittämällä toimintaa terveydenhoitajalla on jatkossa paremmat mahdollisuudet keskittyä kouluterveydenhuollon kysymyksiin.

Yläkoulussa jatkavat tutut terveydenhoitajat ja alakouluissakin jatketaan pääsääntöisesti kuten aiemmin. Esikouluikäisten lasten terveystarkastukset sen sijaan siirtyvät tehtäviksi alakouluissa. Kun huoltaja varaa kuusivuotiaalle lapselleen terveystarkastusta, hän voi olla yhteydessä omaan neuvolaterveydenhoitajaan. Kuusivuotistarkastus on tarkoitus tehdä siinä alakoulussa, jossa lapsen on suunniteltu aloittavan koulutiensä. Tarkastuksessa jo käyneille ei tarvitse varata uutta aikaa.