Seurakuntakolumni: Yhteistyötä tarvitaan

SEURAKUNTAKOLUMNI. Montako ihmistä tarvitaan puhaltamaan, jotta tuulivoimala alkaisi pyöriä? Tarvittaisiinko heitä sata, tuhat vai miljoona? Televisiossa pyörivässä energiayhtiön mainoksessa ihmiset saavat puhaltamalla tuulivoimalat pyörimään. Mainos on mielestäni oivaltava ja lämminhenkinen. Siinä kuvattu tapahtumasarja tuntuu kuitenkin mahdottomalta. En usko, että puhaltamalla voi mitenkään saada tuulivoimaloita pyörimään. Siihen tarvitaan oikeaa tuulta.

Alakoulun neljännen luokan oppilas kuvasi tuulen syntymistä kauniisti ja oivaltavasti. Hän sanoi: ”Tuuli syntyy Jumalan käden heilautuksesta”. Jumalan yksi kädenheilautus on voimakas. Se ei ole sattumanvarainen, vaan suunniteltu heilautus. Sen sisältämä voima saa asioita tapahtumaan. Tuuli nousee, tuulivoimalan lavat alkavat pyöriä, liike muutetaan sähköenergiaksi ja sähkö palvelee ihmisten tarpeita. Jumalan liike ja ihmisten toiminta synnyttävät meitä palvelevaa energiaa. Lopputulos on Jumalan ja ihmisen yhteistyötä.

Yhteistyötä tarvitaan. Tilastokeskuksen viime viikolla julkaiseman tutkimuksen mukaan lähes 900 000 suomalaista elää köyhyys- tai syrjäytymisriskin alla. Luku valtava. Se koskettaa meidän jokaisen tuttavapiiriä ja lähiympäristöä. Ihmiset tarvitsevat apua ja tukea. Tässä tilanteessa Jumala heilauttaa kättään – ei välinpitämättömästi, vaan tuulta synnyttäen. Hän saa aikaan virkistävän ja liikuttavan tuulen. Ja missä tuuli tavoittaa toimintaan ojentuneet lavat, siellä tapahtuu ihmisiä palveleva liike.

Ihmisen mieli on luova ja mielikuvitusta pullollaan. Kuinka muuten olisimme keksineet tuulessa pyörivät lavat tai sähkögeneraattorit. Luovuus on auttanut meitä läpi elämän. Se on auttanut selviytymään monista tilanteista ja erilaisissa ympäristöissä. Luovuuden avulla olemme oivaltaneet, kokeilleet ja löytäneet ratkaisuja. Luovuuden ja Jumalan käden heilautuksen yhteistyössä mahdollisuudet ovat rajattomat. Auttaminen ja autetuksi tuleminen ovat mahdollisia. Me voimme olla avuksi toisillemme. On aika nostaa kädet tuuleen ja antaa lapojen liikkua.

Waltteri Hämäläinen, Ruskon seurakuntapastori