Kausela–Kirismäen osuuden tiesuunnitelma nähtävillä

Esittelytilaisuus järjestetään Liedossa 7.5.

E 18 Turun kehätietä parannetaan vaihe kerrallaan. Ensimmäisenä valmistui Kauselan ja Kirismäen välinen tiesuunnitelma. Seutusanomien kuva-arkisto.

E18 kehätien parantamishankkeeseen kuuluvan Kaarinan ja Liedon aluetta halkovan osuuden tiesuunnitelma on Liikenneviraston lopullista hyväksymistä vaille valmis. Tiesuunnitelma on nähtävillä 15.5. asti Kaarinan palvelupiste Fiskarissa, Liedon kunnantalolla sekä sähköisesti Varsinais-Suomen Ely-keskuksen nettisivulla. Työt maastossa käynnistyvät keväällä 2019.

LIIKENNE. Kaarinan ja Liedon alueiden poikki kulkevaa E18 kehätietä kehittävä Kausela–Kirismäen tiesuunnitelma esitellään asukkaille kaikille avoimessa tilaisuudessa Liedon Loukinaisten koululla maanantaina 7. toukokuuta kello 13–19.

Liikenneviraston hyväksyttäväksi nähtävilläoloajan 16.4. – 15.5. jälkeen lähetettävän tiesuunnitelman toteutusvaiheestakin on jo tavoiteaikataulu olemassa.

– Aikataulu rakentamisen osalta on sellainen, että urakkatarjouspyyntö lähtee toukokuussa ja tarjoukset saamme syyskuun loppupuolella. Sen jälkeen kuluu vielä aikaa rakennussuunnitteluun ja työt maastossa käynnistyvät alkukeväästä 2019, Liikenneviraston projektipäällikkö Juha Sillanpää kertoo.

Urakka etenee vaihe kerrallaan

Tiesuunnitelmassa Kauselan ja Kirismäen väliltä poistetaan tasoliittymät korvaamalla ne eritasoliittymillä ja rinnakkaisväylillä. Samalla kehätie nelikaistaistetaan kyseessä olevalla osuudella.

Valtioneuvosto myönsi vuoden 2016 kesäkuussa 30 miljoonan euron rahoituksen hankkeen ensivaiheen toteutukseen. Ensimmäistä vuoden 2019 puolella aluilleen pääsevää vaihetta erittelee Finnmap Infra Oy:n pääsuunnittelija Lauri Harjula:

– Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan Pukkilan eritasoliittymä, parannetaan Kirismäen eritasoliittymän ramppijärjestelyjä muun muassa valtatielle 1 Helsingin suuntaan sekä tehdään korvaavia väyliä katkaistaville tasoliittymille, esittelee Harjula.

Osuudelle tiesuunnitelman laatineet Finnmap Infran konsultit ovat myös paikalla Loukinaisten koululla järjestettävässä esittelytilaisuudessa.

– Tilaisuudessa asukkailla ja maanomistajilla on mahdollisuus esittää suoraan meille tarkentavia kysymyksiä siihen, miten tielinjaukset heihin vaikuttavat, Harjula sanoo.

Alueen asukkaat ovat keränneet nimiä adressiin, joka perää tieosuuden rakentamista kerralla valmiiksi. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen projektipäällikkö Vesa Virtasen mukaan kyse on kuitenkin poliittisesta päätöksestä:

– Valtioneuvoston 30 miljoonan euron rahoituspäätökseen sisältyy vain ensimmäinen vaihe ja suunnittelu on edennyt sen mukaisesti, selventää Virtanen.

Hyväksymistä vaille valmis

Vaikka tiesuunnitelma on pääkohdiltaan vain Liikenneviraston hyväksymistä vaille valmis, esilläoloaikana sidosryhmien ja kuntalaisten on mahdollista antaa vielä kommentteja ja huomioita siihen liittyen.

– Kunnat antavat omat paikalliset lausuntonsa, joissa he ottavat kantaa myös kuntalaistensa antamiin muistutuksiin. Kokoan hyväksymispäätösesityksen lausunnot huomioon ottaen juhannuksen tienoilla ja toimitan Helsinkiin Liikenneviraston päätettäväksi, projektipäällikkö Vesa Virtanen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta kuvaa prosessin kulkua.

Päätöksen arvioidaan tapahtuvan syys–lokakuussa, jolloin Liikennevirasto voi tehdä esitykseen muutoskannanoton tai hyväksyä sen sellaisenaan.

Tavoitteena yhtenäinen E18-tie

Tiesuunnitelmassa Kauselan ja Kirismäen väliltä poistetaan tasoliittymät korvaamalla ne eritasoliittymillä ja rinnakkaisväylillä. Kartta: Finnmap Infra Oy.

Suomen tärkeimpiin päätieyhteyksiin lukeutuva Turun kehätie kuuluu myös Euroopan laajuisen TEN-T-tieverkon ydinverkkokäytävään. Tällä hetkellä Turun kehätiellä on alempi palvelutaso muuhun Suomen E18 TEN-T -tieyhteyteen verrattuna. Kauselan ja Kirismäen välisellä osuudella kehätie on kaksikaistainen sekaliikennetie, jossa liikenne on erittäin vilkasta ja tasoliittymät ruuhkautuvat päivittäin.

Hankkeen tavoitteena on TEN-T-tieverkon vaatimusten täyttäminen ja kehätien roolin vahvistaminen Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmässä. Toimenpiteillä korjataan puutteita tien laatutasossa, liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa sekä tuetaan maankäytön kehittämisedellytyksiä.

Lainvoimaisen päätöksen helmikuussa 2016 saaneessa yleissuunnitelmassa Turun kehätietä parannetaan kolmessa eri osahankkeessa, jotka ovat Kausela–Kirismäki osuuden lisäksi Naantalin ja Raision välinen osuus sekä Raision keskustan alue.

Turun kehätien kehittäminen TEN-T ydinverkon vaatimuksia vastaavaksi arvioidaan maksavan kaiken kaikkiaan noin 300 miljoonaa euroa. Varsinais-Suomen ELY-keskus on laatinut ehdotuksen kehätien vaiheittaisesta toteutuksesta vuoteen 2030 mennessä.

Katariina Mäkinen-Önsoy