Paimion ja Sauvo-Karunan kirkkovaltuustot yksimielisiä yhdistymisestä

Sauvon kirkko. Kuva: Katariina Mäkinen-Önsoy.

Seurakuntaliitoksessa Sauvo-Karunan seurakunnan jäsenten kirkollisveroprosentin arvioidaan laskevan ja seurakunnallisen työn taloudellisten edellytysten paranevan. Seurakuntien yhdistymisen ja nimen päättää Kirkkohallitus huhti–toukokuussa.

SEURAKUNTA. Sauvo-Karunan ja Paimion kirkkovaltuustot päättivät tiistaina 20. maaliskuuta Paimion ja Sauvo-Karunan seurakuntien yhdistämisestä yhdeksi seurakunnaksi 1.1.2019 lukien. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli kokoustaa asiasta 28. maaliskuuta, jonka jälkeen lopullisen päätöksen Sauvo-Karunan seurakunnan lakkauttamisesta 31.12.2018 ja liittämisestä Paimion seurakuntaan tekee Kirkkohallitus huhti–toukokuussa.

Sauvo-Karunan seurakunnan kirkkoherra Kalle Elonheimo kertoo, että yhteinen käytännön suunnittelu jatkuu seurakunnan eri työaloilla.

– Seurakuntatalouden liitosta on nyt suunniteltu vajaan vuoden verran. Yhdistymistä aloimme valmistella turvataksemme seurakuntaelämän tulevaisuuden Sauvossa ja Karunassa, koska seurakuntamme talous oli ajautunut alijäämäiseksi, Elonheimo toteaa.

Tiesitkö?

Turun arkkihiippakunnan hiippakuntadekaani Timo Tavast kutsui molempien seurakuntien luottamushenkilöt ja työntekijät yhdistymisneuvottelujen yhteiseen avaustilaisuuteen, joka pidettiin Paimiossa 22.8.2017.

Asiaa on käsitelty molempien seurakuntien luottamuselimissä, molempien seurakuntien viranhaltijoita ja työsopimussuhteisia työntekijöitä on kuultu asiassa, ja molemmissa seurakunnissa on järjestetty seurakuntalaisille avoimet informaatiotilaisuudet.

Yhteiset seurakuntavaalit syksyllä

Myös molempien seurakuntien nimeämistä viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä jatkaa työskentelyään ohje- ja johtosääntöjen sekä vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelulla.

– Tänä vuonna valmistaudumme jo marraskuussa pidettäviin yhteisiin seurakuntavaaleihin, joissa ehdokaslistat koskevat koko tulevaa yhdistynyttä seurakuntaa. Vaalilautakunnassa jäseniä on sekä Paimiosta että Sauvo-Karunasta. Äänestysalueina pysyvät nykyiset seurakunnat, Elonheimo lisää.

Elonheimo arvioi, että seurakuntaliitos tuo tullessaan muutamia positiivisia asioita sauvolaisnäkökulmasta tarkasteltuna.

– Sauvolaisten kirkollisveroprosentti laskee 1,7 prosentista Paimion kirkollisveroprosentin eli 1,5 prosentin tasolle. Yhdistymisen ansiosta kirkollisia toimituksia voi olla joka viikonvaihteessa ja Paimion seurakunnan leirikeskus on myös sauvolaisten käytettävissä. Tähän mennessä esimerkiksi rippileirejä varten on pitänyt hankkia tiloja aina erikseen, Elonheimo enteilee.

Nimestä tehtiin toivomusponsi

Viime kädessä sekä päätös yhdistymisestä sekä seurakuntaliitoksen uudesta nimestä on Kirkkohallituksen. 20. maaliskuuta kokoontuneessa Sauvo-Karunan kirkkovaltuustossa Satu Simelius esitti muutosta, jossa sopimus olisi hyväksytty nimeä lukuun ottamatta. Äänestys ratkesi äänin 11–4 pohjaehdotuksen hyväksi. Samana iltana kokoontuneessa Paimion kirkkovaltuustossa ei äänestyksiä käyty.

Sauvo-Karunan kirkkovaltuustossa Susanna Katajainen esitti Antti Rusin kannattamana seuraavanlaista lisäystä päätökseen:

”Koska kyseessä on kahden ikiaikaisen, jo kirkkomme varhaisvaiheissa, viimeistään 1300-luvun alussa syntyneen seurakunnan yhdistyminen, ja koska näin syntyvä seurakunta kattaa kaksi kuntaa, kirkkovaltuusto toivoo Kirkkohallituksen vakavasti harkitsevan seurakunnan nimeä joko siten, että siinä näkyy kumpikin seurakunta – Paimio-Sauvon seurakunta – tai siten, että se viittaa alueeseen – Peimarin seurakunta.”.

– Toivomusponnen sen sijaan valtuusto hyväksyi yksimielisesti, Elonheimo sanoo.

– Se on varmaa, että yhdistyessään seurakunnan kirkkoherrana jatkaisi Paimion nykyinen kirkkoherra, ja että pääkirkkona toimisi Paimion kirkko. Kirkkoherranvirasto toimisi edelleen Paimiossa ja seurakuntatoimisto Sauvossa, kappalaiseksi liitoksen myötä nimitettävä Sauvo-Karunan nykyinen kirkkoherra Kalle Elonheimo jatkaa.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Kaarinan ja Piikkiön seurakuntien, Maarian ja Paattisten seurakuntien sekä Katariinanseurakunnan ja Henrikinseurakunnan yhdistymisiä käsitellään kirkkohallituksessa tiistaina 27. maaliskuuta. Kirkkohallituksen täysistunnolle esitetään Turun ja Kaarinan seurakuntarakenteen muutosaloitteiden hylkäämistä.