Ruskon kuntalaisaloite kaverikuljetuksista etenee 24.1.

RUSKO. 143 ruskolaista jätti 28. joulukuuta kuntalaisaloitteen, jossa he vaativat, että koulubussi voisi ottaa erillistä kertamaksua vastaan kyytiin myös kuljetusoppilaiden kavereita Vahdolla – jos bussissa on tilaa. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 24. tammikuuta.

Aloitteen mukaan Lavamäessä asuu koululaisia, jotka eivät tällä hetkellä pysty kutsumaan kavereitaan kylään koulun jälkeen, sillä koulubussiin ei pääse ilman koulukuljetussopimusta, eikä alueella ole julkista liikennettä.

– Yksinolo ilman ystävien seuraa päivästä toiseen aiheuttaa syrjäytymistä ja kaveripiiristä ulos joutumista, pahimmillaan jopa kiusaamista. Seurana ovat usein pelikonsolit ja internet, jolloin sosiaalinen kehittyminen, ulkoilu ja liikunta, sekä kaikenlaiset sosiaaliset tilanteet ystävien kanssa jäävät pahasti taka-alalle. Haja-asutusalueella lähimmänkin kaverin luokse saattaa olla jopa kymmenen kilometrin pituinen matka. Syrjäseudulla asuvilla lapsilla ja nuorilla tulisi olla mahdollisuus yhtä hyvään sosiaaliseen asemaan kavereiden keskuudessa, kuin taajamassa asuvilla lapsilla ja nuorilla, aloitteessa kirjoitetaan.

Tämä aloite ehdottaa muutosta nykyiseen käytäntöön ensisijaisesti Järvijoen ja Lavamäen suuntaan kulkevan kuljetuksen osalta, mutta mahdollisuuksien mukaan myös muiden Ruskon alueiden osalta.

– Esittämämme ratkaisu olisi positiivinen kuljetusyrittäjän, kunnan lasten ja nuorten, ympäristöseikkojen ja taloudenkin kannalta, allekirjoittajat toteavat.

Janica Vilen