MASKU. Maskun Kokoomus ry piti syyskokouksensa 30. marraskuuta ja valitsi uusia toimijoita joukkoonsa. Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kirsi Siira ja varapuheenjohtajaksi Timppa Honkasalo (uusi jäsen). Johtokuntaan valittiin varsinaisiksi jäseniksi Mia Avenius (uusi jäsen), Mauri Halme, Jarmo Pahikkala ja Timo Tolppanen (uusi jäsen).

Maskun Kokoomus haluaa tukea kunnan elinvoimaisuuden kasvua lisäämällä kaavoitusta, kehittämällä ja monipuolistamalla asuntokantaa.

– Tulevaisuudessa uudisasuntoja, kerrostaloja ja pieniä omakotitalotontteja sekä vuokra-asuntojen tarjontaa tulee kunnassamme lisätä, kokoomus linjaa.

Elinkeinotoimintojen tehostamisessa Maskulla on kokoomuksen mielestä loistava mahdollisuus hyödynnettävänä.

– Kunnan markkinointiin tuleekin jatkossa suunnata enemmän resursseja, jotta uusia asukkaita sekä yrityksiä saadaan houkuteltua Maskuun. Kunnassamme on myös juuri korjatut koulut ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut, sanoo Siira.

Maskun vetovoimaisuuden lisäämiseksi myös veroprosentin kilpailukykyyn täytyy kokoomuksen mukaan pitkällä tähtäimellä suhtautua vakavasti.

– Ensi kertaa vuoden 2010 jälkeen ollaan tekemässä aidosti positiivista talousarviota. Myönteisessä taloustilanteessa pitääkin tulevina vuosina keskittyä Maskun palvelutason säilyttämiseen, Siira toteaa.

Maskun Kokoomus haluaa tukea myös hyvinvointipalveluita.

– Liikuntaharrastuksia tulee olla monipuolisesti tarjolla kaikenikäisille. Riittävien ja monipuolisten hyvinvointipalveluiden, muun muassa liikunta- ja kulttuuripalveluiden avulla tuetaan kuntalaisten hyvinvointia ja ehkäistään sosiaalista syrjäytymistä, mielenterveysongelmia sekä sairauksia, Siira muistuttaa.

Kunnassa aloittaa helmikuussa 2018 monialainen hyvinvointityöryhmä. Idean kehittäjänä on yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Siira, joka toimii kunnassa myös hyvinvointilautakunnan puheenjohtajana.

– Hyvinvointityöryhmä on ei-poliittinen ja monialainen työryhmä, jonka tarkoituksena on kehittää pysyviä ja uusia hyvinvointiin liittyviä toimintamalleja sekä prosesseja kuntaamme. Hyvinvointityöryhmä toimii myös tärkeänä linkkinä maakuntaan ja ennaltaehkäisevä toiminta tuottaa pitkällä aikavälillä säästöjä kuntaamme, Siira kertoo.

Janica Vilen