Raision tuore työllisyyskoordinaattori Kimmo Rinne uskoo yhteistyön voimaan

Raision uusi turkulaistaustainen työllisyyskoordinaattori Kimmo Rinne on aikaisemmin työskennellyt muun muassa työllisyyspalvelujen esimiehenä Tampereella, Orivedellä ja Seinäjoella. Kuva: Ragip Önsoy.

Kelan ja Raision kaupungin työllisyyspalveluiden moniammatillisessa yhteistyössä perustettavasta toimipisteestä haetaan kestäviä malleja, joita voidaan hyödyntää sote- ja maakuntauudistuksen astuessa voimaan. Naantalin, Paimion, Raision ja Turun puolitoistavuotisen elinkeino- ja työllisyyskokeilun rinnalla on käynnissä kaksivuotinen työvoimahautomohanke, jonka kautta kunta- ja oppilaitoskumppanit järjestävät foorumeita yritysedustajille sekä sparrauspäiviä työttömille työnhakijoille.

RAISIO. Raision kaupungilla 9. lokakuuta työllisyyskoordinaattorina aloittanut Kimmo Rinne luotsaa uutta työllisyyspalveluyksikköä, joka toimii tilapäisesti aikuissosiaalityön tiloissa kaupungintalolla. Yksikkö valmistautuu muuttoon, jonka myötä se muodostaa yhteispalvelupisteen Raision keskustaan yhdessä Kelan kanssa.

– Tiloista neuvotellaan vielä, mutta päätös tehdään kuitenkin tämän vuoden puolella. Tarkoituksena on, että palvelupiste on täydessä toiminnassa ensi helmikuussa, kertoo Rinne.

– Kaupungintalolla tilat käyvät auttamattoman ahtaiksi. Yhteensä meistä tulee siis noin 20 henkilön tiimi, jossa on kymmenisen työntekijää kaupungilta ja toiset kymmenen Kelalta. Kaupungintalolta muuttaviin sisältyvät myös TE-toimiston kaksi virkailijaa. Lisäksi voi olla muita vierailevia toimijoita, lisää Rinne.

Turun seudulla neljän kaupungin eli Naantalin, Paimion, Raision ja Turun yhteinen elinkeino- ja työllisyyskokeilu on käynnissä ajalla 1.8.2017–31.12.2018. Samalla reilu 30 TE-toimiston virkailijaa on jalkautunut kokeilussa mukana olevien kaupunkien palvelupisteisiin. Virkailijoista suurin osa on muuttanut Turun Käsityöläiskadulla sijaitsevaan Työpisteeseen, mutta myös Naantalin, Paimion ja Raision työllisyyspalveluyksiköissä toimii kahdesta kolmeen virkailijaa.

– Elokuussa alkaneen valtakunnallisen työllisyyskokeilun myötä kunnat pääsevät hoitamaan nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllisyysasioita tiiviissä yhteistyössä alueen elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa. Yksikköön keskitetään erityisesti alle 25-vuotiaiden tai vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden palvelut yhden luukun periaatteella. Ovemme ovat auki myös muille yksilöllistä tukea kaipaaville raisiolaisille työttömille, Rinne sanoo.

Palveluntarvetta kartoitetaan haastatteluilla

Alueellisen kokeilun myötä Raision kaupungin asiakkaiksi siirtyi noin 650 raisiolaista työtöntä työnhakijaa, joista Rinteen mukaan on jo suurin osa ehditty kontaktoida.

– Vähintään kaksi kolmasosaa on tavattu räätälöidyn työllisyyssuunnitelman laatimiseksi ja saatu eteenpäin palvelujen piiriin. Palveluntarvekartoituksessa on selvinnyt, että suunnilleen puolet heistä tarvitsee pidempiaikaista ja yksilöllistä palvelua, esimerkiksi kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntoutustarpeelle voi olla monia, esimerkiksi elämänhallintaan tai kotoutumiseen, liittyviä syitä. Osa taas kaipaa vain tukea työpaikan löytämiseen.

Työllisyyspalveluyksikön tehtävänä on työllistää, valmentaa ja kuntouttaa uudelle uralle joko töihin, koulutukseen tai työkyvyn kohentamiseen. Kokeilussa testataan ja luodaan uusia toimintamalleja asiakkaiden työllistämiseen, valmentamiseen ja kuntouttamiseen.

Kuntoutujat sijoittuvat kaupungin omaan organisaatioon, ostopalvelupaikkoihin tai yhdistyksiin. Ostopalvelutuottajina toimivat Lounais-Suomen Työllistäjät ry, Raina-säätiö, A-klinikka, SPR sekä uusimpana työllistämiseen tähtääviä palveluja tarjoava Aurakoulutus.

– Jokaista kohderyhmän asiakasta palvellaan yksilöllisesti hänen historiansa huomioon ottaen. Palvelutarvekartoituksen kautta saadaan asiakas ohjattua juuri hänelle sopiviin palveluihin. Samalla vähennetään kaupungin työmarkkinatuen sakkomaksuja, työllisyyskoordinaattori toteaa.

Verkkoalustalle haetaan toteuttajaa

Työllisyyskokeilun rinnalla on käynnissä Turun kaupungin Työpisteen koordinoima työvoimahautomohanke, jossa kehitetään malleja entistä sujuvampaan työelämälähtöiseen rekrytointiin ja täsmäkoulutuksiin. Hankkeen kuntakumppaneissa on ilmestymisalueeltamme mukana Raision lisäksi Masku, Nousiainen ja Rusko.

Turun seudun työvoimahautomoiden hankepäällikkö Hanna Tuohimaan mukaan työnhakijoille, oppilaitoksille ja työnantajille kehitteillä oleva virtuaalialusta on edennyt kilpailutusvaiheeseen.

– Tarjouspyynnön aikaraja oli 24. marraskuuta ja valinnan teemme tällä viikolla. Verkkoalustan toteuttajan voimme julkistaa arviolta kahden viikon kuluttua valitusajan umpeuduttua. Alkuvuodesta olisi tarkoitus saada alusta käyttöön perustoiminnallisuuksilla, joita sitten edelleen kehitetään yhdessä ensi kevään aikana, Tuohimaa kertoo.

Työvoimahautomot käynnisti Turun yliopiston Work Informatics -koulutus- ja tutkimusryhmän kanssa yhteistyöprojektin, jonka lopputuotoksena syntyi muunneltava malli verkkoalustasta.

– Verkkoympäristö perustuu olemassa olevien alustojen ja mahdollisten omien, uusien toimintojen kokonaisuuteen. Keskeisin uusi ominaisuus on räätälöidyn täsmäkoulutustarpeen tunnistaminen työnhakijoiden ja työnantajien tietojen perusteella, sanoo Tuohimaa.

Katariina Mäkinen-Önsoy