Kuntapäättäjän kulma: Sauvon päätöksenteon prosessit

KOLUMNI. Sanotaan, että päätöksenteko on aina hidasta, toistuvasti poliittiset päättäjät päättävät väärin ja aina se toinen vaihtoehto olisi ollut parempi. Ne, jotka arvostelevat päätöksenteon prosesseja eivät ehkä ole tulleet ajatelleeksi, että näissä prosesseissa on lukuisia ja taas lukuisia muuttujatekijöitä, jotka on otettava huomioon. Nämä palikat vain täytyy yksinkertaisesti saada oikeille paikoilleen toisiinsa nähden.

Päätöksiä tehdessä olisi aina hyvä tutustua asioiden taustoihin perusteellisesti ja luoda visio siitä, mitkä ovat päätöksen vaikutukset pitkälle tulevaisuuteen. Huonosti valmisteltu, vääriin perusteisiin sokeasti luottaen tai tunnepohjalta päättäminen aiheuttaa myöhemmin suuriakin menoeriä veronmaksajille. Poliittisen päättäjän on huolehdittava siitä, että ennen päätöksentekoa mahdollisten riskien kartoitus tehdään perusteellisesti.

Valitettavan paljon päätöksenteon arvosteluun liittyy vahvoja tunneperusteita, joiden kanssa sosiaalisessa mediassa sitten meuhkataan raivoamiseen saakka. Ne, jotka vähiten joko haluavat tai yleensä kykenevät ottamaan selvää asioiden taustalla olevista perusteista, pitävät eniten meteliä somessa. Tässä varsin minäkeskeisessä maailmassa kansalaiset haluavat etsiä syyllisiä ja tavalla tai toisella päästä pudottamaan päättäjiä tuoleiltaan. Silloin, kun kansalainen ei omaa minkäänlaista mediakriittisyyttä, lähtee pienikin asia somessa paisumaan suhteettomiin mittasuhteisiin ja lopputulos voi yhteiskunnan kannalta olla varsin epäsuotuisa. Historia on osoittanut niin monesti, mihin tällainen ryhmäraivoaminen voi pahimmillaan johtaa.

Sauvon valtuutetuille täytyy antaa kiitosta monipuolisesta ja asioihin paneutuvasta keskustelukulttuurista. Asioita tutkitaan monista näkökulmista ja jokaisen valtuutetun kokemuksellinen ja koulutuksellinen tausta on arvokas asia ja antaa näin vankan pohjan päätöksille. Rohkeus ja nopeus ovat olleet syksyn aikana termejä, joilla voidaan kuvata valtuustomme toimintaa. Ei siis toimita tunnepohjalta faktat unohtaen, eikä lobbareiden haavemaailmaan uskoen, vaan toimitaan jämäkästi kuntaa kehittäen ja aina ekonomiset ratkaisut löytäen.

Jari Hakkarainen

Sauvon kunnanvaltuuston pj.