Kuninkojan paloasema nousi harjakorkeuteensa

Tilat käyttökunnossa kesäkuuhun 2018 mennessä

Kuninkojan paloasemaa rakennuttavan Raision kaupungin valvojana toimiva rakennuttajainsinööri Matti Toivonen (vas.) ja Rakennustoimisto Laamo Oy:n työmaan vastaava mestari Sami Saarinen esittelivät kohdetta harjannostajaistilaisuudessa 2. marraskuuta. Kuvat: Ragip Önsoy.

Raisioon sijoittuvan uuden paloaseman tontti rajautuu pohjoisessa Kuninkaanväylään ja jää Vuorelankadun muodostaman lenkin sisällä olevalle viheralueelle. Sijaintinsa ansiosta paloasema parantaa pelastustoimen toimintavalmiutta entisestään.

RAISIO. Kuluvan vuoden toukokuussa alkanut Kuninkojan paloaseman rakentaminen on edennyt siihen pisteeseen, että kohteessa päästiin juhlimaan harjannostajaisia 2. marraskuuta. Raision kaupungilta tilat 20 vuodeksi vuokraava Varsinais-Suomen pelastuslaitos ottaa paloaseman käyttöön kesäkuun 2018 aikana.

Rakennuskohteen kokonaisala on 898 m². Kuninkojan paloaseman kustannusarvio on suuruudeltaan noin 2,85 miljoonaa euroa. Rakentamiselle on myönnetty 220 000 euroa avustusta palonsuojelurahastosta.

Kohteen pääurakoitsijana toimivan Rakennustoimisto Laamo Oy:n työmaan vastaava mestari Sami Saarinen kertoo rakennustöiden edenneen aikataulussa.

– Tavoiteaikataulussa pysytään eli huhti–toukokuussa urakka alkaa olla siinä vaiheessa, että tilat luovutetaan pelastuslaitoksen käyttöön, Saarinen sanoo.

Saarinen kertoo, että tiloihin tulee lepohuoneet kaikille miehistön jäsenille sekä kuntosali.

– Lähtökohtaisesti lepohuoneet löytyvät jokaiselta ammattiasemalta. Kuntosalille sen sijaan asennetaan lihasvoimaa harjoittavia laitteita sekä crossfit-puolapuut kattoon, esittelee Saarinen.

Neliöt tehokäytössä

Raision kaupungilta tilat 20 vuodeksi vuokraava Varsinais-Suomen pelastuslaitos ottaa uuden paloaseman käyttöön kesäkuun 2018 aikana.

Paloaseman rakennuspaikka louhittiin Kuninkaanväylän varrelle, jonne rakennus perustettiin tiivistetyn murske- ja sorakerroksen päälle. Kahdeksan valmiushuoneen ja sosiaalitilojen lisäksi paloasemalle tulee tilat sammutus- ja pelastusyksikölle, sairaankuljetusyksikölle sekä pesuhallille.

– Kompakteissa tiloissa jokainen neliö on tehokäytössä. Alkuperäisistä piirustuksista poiketen miehistön pesutilat huomattiin sijoittaa lähelle autohallia. Se oli fiksu päätös, ettei nokisen miehistön tarvitse kävellä koko aseman läpi päästäkseen peseytymään, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen palomestari Mika Lankinen kiittelee.

Valmius paranee entisestään

Kuninkojan paloasemalle siirtyy Kärsämäen vakinainen yksikkö tilojen jäädessä sopimuspalokunnan käyttöön. Pelastuslaitoksen mukaan toiminnallisesta näkökulmasta Ohikulkutien varrelle sijoittuva uusi paloasema parantaa pelastustoimen toimintavalmiutta erityisesti alueen itäisellä puolella sekä kaupungin keskusta-alueella.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Mika Kontion mukaan Kuninkojan paloasema on pienempi kuin Kärsämäen paloasema, josta miehistöä kalustoineen Kuninkojalle muuttaa.

– Kärsämäestä siirtyy päätoiminen henkilöstö, pelastusauto sekä kaksi ambulanssia ensihoitajineen. Henkilöstö toimii välittömässä lähtövalmiudessa kaikkina vuorokauden aikoina, jatkaa Kontio.

Kärsämäestä koulutuskeskittymä

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta hyväksyi viime vuoden lopulla pitämässään kokouksessa Kärsämäen paloasema-alueen kehittämisen koulutus- ja harjoitusalueeksi. Yhteistyötahojen kanssa käymiensä keskustelujen seurauksena pelastuslaitos näki aiheelliseksi ylläpitää lentoaseman välittömässä läheisyydessä olevaa palokuntatoimintaa.

Pelastuslaitos vuokraa Finavia Oyj Turun lentoasemalta MediHeli ry:n vanhat tilat, jotka toiminnoiltaan ja maa-alueiltaan yhdistetään Kärsämäen paloaseman tiloihin. Pelastuslaitos vuokraa edelleen osan tiloista Länsi-Suomen pelastusalan liitolle koulutuksia varten. Tavoitteena on, että harjoitusalue palvelee muita viranomaisia, kuntalaisia, yhdistyksiä sekä yritysmaailmaa mahdollisuuksillaan.

Katariina Mäkinen-Önsoy