Maskun ja Mynämäen kyläilloissa kartoitetaan kylämatkailun mahdollisuuksia

Matkaillen kylillä -hankkeen kyläillat järjestetään Maskun Lundan majalla 12.9. ja Mynämäen Korvensuun Savikulman tallilla 21.9. Kuva: Katri Salminen.

ProAgria tarjoaa 8-tien alueen kylille ilmaista apua kylien matkailukohteiden kehittämiseen: Seuraavana vuorossa ovat Maskun ja Mynämäen kylät.

MATKAILU. Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Matkaillen kylillä -hanke järjestää kyläillan Maskun Lundan majalla 12.9. ja Mynämäessä Korvensuun Savikulman tallilla 21.9. kello 17.30. Matkaillen kylillä on kylämatkailun kehittämishanke, jota rahoittaa Leader-ryhmät Ravakka ry ja Varsin Hyvä ry.

Hankkeen tavoitteena on maaseutumaiseman hyödyntäminen kestävällä tavalla ja sitä kautta lisätä alueen vetovoimaisuutta matkailukohteena.

– Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa valtatie 8:n tuntumassa on paljon potentiaalisia matkailukohteita, mutta ne ovat jääneet syrjään valtatien nopeatempoisesta imusta. Kyläkokonaisuudet, kulttuurimaisemat sekä yksittäiset matkailukohteet ja tapahtumat sijaitsevat hajallaan eikä niistä ole riittävästi tietoa, jotta matkailijat tai lähiseudun asukkaat löytäisivät niihin, taustoittaa maisemasuunnittelija Kaisu Wallin Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisista.

Kylämatkailun vetovoimatekijöitä on hurjasti

Hankkeessa etsitään kylien matkailulliset ja maisemalliset vahvuudet yhdessä kyläläisten ja eri sidosryhmien kanssa ja laaditaan suunnitelmat keskeisten kohteiden kunnostamiseksi ja matkailijoita kiinnostavien tapahtumien toteuttamiseksi.

– Tarkoituksena on kehittää kylien ja muiden laajempien matkailukokonaisuuksien matkailullisia vetovoimatekijöitä ja edistää niiden tunnettuutta yhteisellä markkinointimateriaalilla, sanoo Wallin.

Mukaan valitaan kyliä, joissa on tarvetta lisätä alueen matkailullista vetovoimaa esimerkiksi kiinnostavia matkailukohteita kunnostamalla, kulttuurimaisemaa hoitamalla, erilaisia tapahtumia järjestämällä. Työpajatyyppisissä kyläilloissa kerätään kokoon taustatietoa alueesta, matkailualan yrityksistä, B&B-majoitusmahdollisuuksien kehittämisestä sekä yleisesti matkailupalveluiden kehittämismahdollisuuksista.

Mukana hankkeessa ovat jo Maskun kylistä Lemu, Pakainen, Niemenkulma ja Askainen, Nousiaisten Aliskulma, Laitilan Untamala ja Kaivola sekä Rauman Sorkka. Mynämäen kylät tarkentuvat kyläillassa.

– Jokaisessa hankkeeseen osallistuneessa kylässä työ aloitetaan yhteisellä kyläillalla tai -kokouksella, jossa selvitetään kyläläisten odotukset ja tarpeet hankkeelle. Mynämäen kylien tarpeita ja ajatuksia on kartoitettu jo etukäteen ja saatamme keskittyä kyläillassa jo työpajatyyppiseen aluesuunnitteluun, kertoo Wallin.

Maskun kyläillassa suunnitellaan sen sijaan pyöräilyreittejä Maskun kylien alueelle sekä alueiden nähtävyyksien ja yritysten kyltitystä. Opasteet ja kyltit -koulutusta on luvassa Mynämäellä myös lokakuussa.

Kyläkävelyillä ideat konkretisoituvat

Mynämäen kyläillan jälkeen Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset järjestävät viimeistään keväällä kyläkävelyn, joka saattaa pitkien välimatkojen takia olla kyläpyöräily tai -autoilu.

– Kyläkävely tehdään kohteisiin, joissa tutustutaan oman ympäristön tilaan ja arvoihin. Kävelyn aikana pohditaan, miten kyseisiä maisemia tai kohteita saadaan paremmin tuotua esille ja tuotteistettua. Kyläkävelyllä on tarkoitus myös tutustuttaa kyläläiset oman kylänsä arvo- ja kunnostuskohteisiin sekä pohtia kylään sopivaa tapahtumaa, toteaa Wallin.

– Aliskulmalla kyläkävely pidettiin kesäkuussa ja kyläläiset ovat talkoovoimin kunnostaneet nyt vanhaa maakellaria, joka sijaitsee yhdistyksen omistamalla vanhalla asemalla. Vanha Asema on matkailullisesti ja maisemallisesti arvokas kohde, jonka pihapiiriä halutaan kehittää ja kunnostaa talkoovoimin. Hankkeen aikana yritetään saada paremmin esille Nousiaisten Vanhaa Asemaa matkailullisesti ja maisemallisesti, Wallin lisää.

Keväällä käynnistynyt hanketoiminta kestää syksyyn 2018 asti.

Katariina Mäkinen-Önsoy