Naantalin kaupunki ja Muumimaailma Oy yksimielisiä uusista sopimuksista

Muumimaailma Oy:n toimitusjohtaja Tomi Lohikoski uskoo matkailun kasvuun Naantalin alueella. Kuva: Ragip Önsoy.

Uudet pitkäaikaiset yhteistyö- ja vuokrasopimukset tarjoavat mahdollisuuksia toiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen.

NAANTALI. Muumimaailmalla alkaa 25. kesä Naantalissa. Teemapuisto on Suomen matkailun kärkituotteita, joka tuo vuosittain Naantaliin ja Turun seudulle reilut 200 000 matkailijaa. Muumimaailman olemassaolon aikana on vierailijoita ollut yli 5 miljoonaa. Muumimaailma ja Naantalin kaupunki haluavat jatkaa yhteistyötään ja ovat neuvotelleet uusista pitkäaikaisista yhteistoiminta- ja vuokrasopimuksista.

Naantalin kaupungin ja Muumimaailma Oy:n nykyiset yhteistyö- ja vuokrasopimukset päättyvät 31.12.2019. Neuvottelut uusista sopimuksista aloitettiin hyvissä ajoin ennen nykyisen sopimuskauden päättymistä, jotta yritys voi suunnitella ja kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti. Neuvottelijat ovat päässeet yksimielisyyteen uusista sopimusluonnoksista 31.12.2029 päättyvälle sopimuskaudelle. Sopimukset vaativat vielä kaupunginhallituksen hyväksynnän.

Yhteistyösopimukseen liittyy yhteinen kehitysmuistio, jonka tarkoituksena on lisätä ja tiivistää Muumimaailma Oy:n ja Naantalin kaupungin yhteistyötä. Neuvotteluissa on mm. sovittu, että Muumimaailman näkyvyyttä Naantalin tapahtumissa lisätään ja matkailun markkinointipanostuksia vahvistetaan.

Naantalin kaupunginhallitus käsittelee neuvottelutulosta ja sopimusluonnoksia kokouksessaan maanantaina 15. toukokuuta.

Sopimus turvaa Muumimaailman pitkäjänteisen kehittämisen

Sopimus antaa Muumimaailma Oy:lle uusia mahdollisuuksia kehittää toimintaansa Naantalissa. Kaupunki varaa Kailon saarella Muumimaailman toiminnan laajentamista varten alueita, jotka ovat osayleiskaavassa osoitettu matkailukäyttöön. Muumimaailman tulee esittää etukäteen suunnitelmat ja perusteet laajennukselle. Muumimaailmalla on lisäksi etuoikeus sopimusaikana Nunnakadun päässä, ns. Väskin lähtölaiturin alueen vieressä, sijaitsevan asemakaavatontin ostamiseen tai pitkäaikaiseen vuokraamiseen markkinaehtoiseen hintaan yhteisesti hyväksyttävän suunnitelman perusteella.

Muumimaailma Oy:n toimitusjohtaja Tomi Lohikoski uskoo matkailun kasvuun Naantalin alueella.

– Matkailuelinkeino kasvaa maailmalla noin 6 prosentin vuosivauhtia ja uskon, että myös Naantali saa osansa kasvusta tulevaisuudessa. Tarjonta lisääntyy ja kilpailu kovenee, paikoilleen ei voi jämähtää. Muumimaailman ja koko Naantalin matkailuelinkeinon pitää kehittyä. Nyt neuvotellut sopimukset mahdollistavat sisällöltään ja kestoltaan Muumimaailman kehittymisen pitkälle 2030-luvun kynnykselle, Lohikoski toteaa.

Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen painottaa kaupungin roolia Muumimaailma Oy:n toimintaedellytysten luomisessa.

– Muumimaailman matkailullinen merkitys on Naantalin kaupungille erittäin tärkeä. Naantalin kaupunki haluaa tarjota yritykselle mahdollisimman hyvät edellytykset kasvuun ja uusiin investointeihin. Tärkeää on, että olemme saaneet neuvotteluratkaisun pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta, Mutanen sanoo.

TSS