Välittäminen vauvasta vaariin

Meidän yhteiskunnassamme ja Kaarinassakin on yllättävän paljon henkilöitä, jotka tarvitsevat tukeamme. Tukea voi antaa monella tapaa: Vapaaehtoistyönä, ammattilaisena, koulutusta, omataksi palveluna, kouluavustajana jne.

Tuon esille esimerkin elävästä elämästä. Apua tarvitseva voi olla kehitysvammainen, erityisoppilas tai vanhus, joka tarvitsee päivittäistä apua. Esimerkkihenkilö ei esimerkiksi tiedä asunto-osoitettaaan, on autisti, on asbergeri, eikä tunne esimerkiksi rahaa. Tällöin hänen elämänsä sisältöä ja kuntoutumista voidaan tukea vaikka omataksi järjestelmällä. Tällöin tuttu ja turvallinen kuljettaja avustaa ja auttaa niin päivittäisessä terapiassa. Sama tuttu kuljettaja on välttämätön avustaja henkilön toimittamiseksi harrastamaan esimerkiksi liikuntaa tai askartelemaan.

Omataksi järjestelmä on taloudellisesti kunnalle varsin kallis, mutta kolikon toisella puolelta löytyy terapeuttinen ja kuntouttava mahdollisuus tälle asiakkaalle. Kun neurologi ja lääkäri tai muu erityisasiantuntija tukee järjestelyjä, tulisi virkamiesten kyetä tekemään oikea päätös tukemaan apuatarvitsevan asiaan. Näillä tukitoimilla (esim. omataksi) järjestelmällä voidaan auttaa henkilöä paremmin selviytymään ja kenties joskus olemaan mukana antamassa oman osaamisensa rajoissa työpanoksensa tälle kunnalle / yhteiskunnalle.

Ilman ulkopuolisen apua matkustaminen kuntoutukseen / harrastuksiin ei onnistu. Harrastukset kuntouttavat ja ovat ainoa kodin ulkopuolinen vuorovaikutustilanne päivän aikana. Tällainen harrastaminen auttaa kehittymään lähemmäs tätä nykyistä yhteiskuntaa ja tukevat vahvasti kuntoutumista.

Lainsäädännön osalta taksin kuljettamisen vaatimukset ovat tai tulevat loiventuneet siten, että perustaksikeskuksen palveluista ei suoraan ole auttamaan edellämainituissa tilanteissa. Autettavan tulee tuntea olonsa turvalliseksi ja luottaa omataksiin täydellisesti, jotta vältytään erilaisilta väärinkäsityksiltä.

Kyse on välittämisestä ja turvallisuudesta. Kuljettaja avustaa matkassa, usein joutuu saattamaan perille, perimään maksun esim henkilön luottokortista, odottelemaan aktiviteetin ajan ja toimittamaan asiakas vielä turvallisesti kotiin.

Tällä kirjoituksella on tarkoitus kiinnittää huomiota tällaisten erityisten tukien tarvitsevien hätään ja tukea virkamiehiä näinä taloudellisesti vaikeina aikoina tekemään oikeita päätöksiä.

Turvallisuus, välittäminen, luottamus Raimo Erkkilä