Savusukellusharjoituksesta aiheutuu savua 26.2. Naantalin Luonnonmaalla

Varsinais-Suomen pelastuslaitos harjoittelee Naantalin Luonnonmaalla savusukellusta sunnuntaina 26.2.2017 klo 10–20. Harjoituspaikka sijaitsee Lehtiniemessä Luonnonmaan eteläkärjessä, Lapilan saaresta luoteeseen. 

NAANTALI. Harjoituksesta muodostuu runsaasti savua, ja ulkopuolisia pyydetään välttämään harjoitusaluetta, eikä harjoitusta ole mahdollisuutta tulla seuraamaan. Harjoitus toteutetaan rakennus- ja ympäristövirastojen antamien ohjeiden mukaisesti ja hätäkeskusta on informoitu harjoituksesta.

Sisäministeriön pelastussukellusohjeen mukaisesti savusukellusta tekevän henkilöstön on harjoiteltava savusukellusta joka vuosi, mahdollisimman realistisissa olosuhteissa. Kyseinen ohje koskee niin pelastuslaitosten kuin vapaaehtoisten palokuntien savusukeltajia.

Harjoitukseen osallistuu yksiköitä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen alueelta, lähinnä Naantalista.

TSS