Milloin lapset ja perheet otetaan takaisin tärkeiden asioiden listalle Kaarinassa?

Pitkin viime vuoden loppua ja kuluvan vuoden alkuakin sain kuulla kuinka kaikki Kaarinan päiväkodit ovat täynnä ja perhepäivähoito ylibuukattua. Saimme nyt perheenä kokea sen ihan itsekin.

Päivähoitopaikkaa pitää hakea neljä kuukautta ennen päivähoitotarpeen alkamista. Jos haet paikkaa jonain muuna aikana, kuin kauden alussa – joka muistaakseni alkaa elokuussa, eli vain kerran vuodessa – ei hoitopaikkaa voida taata saatavan ensisijaisista hakukohteista, vaan kaupunki on vain velvoitettu osoittamaan jonkin päivähoitopaikan lapselle. Tämä menetelmä on todella kankea ja vanhanaikainen. Tässäkään toimintamallissa ei olla huomioitu sitä, että maailma muuttuu, eivätkä kaikki lapset tai perheet sovi samaan muottiin.

Meille osoitettiin päivähoitopaikka yksityisestä päiväkodista, josta kaupunki ottaisi paikan ostopalveluna. Meille siis kyllä löydettiin hoitopaikka. Tieto saatiin vajaa kuukausi ennen hoitopaikkatarpeen alkua. Kyseinen päiväkoti ei ehkä ole kovinkaan kaukana kodistamme mutta sen sijainti on meille todella huono, koska emme käytä autoa, vaan liikumme liukkaat ajat bussilla ja muuten käytämme polkupyöriä. Bussilla ei kyseiseen päiväkotiin pääse niin, että lapsi saataisiin vietyä ja haettua aukioloaikojen puitteissa. Yhdessäkään monista kotimme lähellä olevissa päivähoitopaikoista ei löytynyt lapsellemme paikkaa. Kaarinan päätös sijoittaa lapsemme tähän päiväkotiin pakottaa meidät käyttämään autoa. Joudun siis vaihtamaan ympäristöystävällisen joukkoliikenteen ja hyvinvointia lisäävän polkupyöräilyn jokapäiväiseen autoiluun.

Lisäksi päätös ajaa perheemme siihen tilanteeseen, jossa vain toinen vanhemmista pystyy hoitamaan lapsen päiväkotiin ja pois sieltä, koska perheellämme ei todellakaan ole varaa hankkia tai ylläpitää toista autoa. Kun tähän vielä lisätään päälle se, että toinen meistä vanhemmista tekee vuorotyötä, niin ollaan siinä todellisuudessa, jossa voi kulua jopa kokonainen viikko niin, että lapsen äiti ei näe lastaan ollenkaan. Perheen jaksaminen ja hyvinvointi on siis vaakalaudalla kaupungin tilanteen takia.

Miltä tämä kuulostaa omalle kohdalle ajateltuna? Tiedän, että monet perheet ovat samanlaisessa asemassa, eikä tilanteemme ole uniikki.

Kaarina on tässä viime vuosina julistettu yrittäjäystävälliseksi kaupungiksi useampaan otteeseen. Olisikohan kuitenkin aika ottaa Kaarina takaisin kaarinalaisille? Kaupunki ei elä pelkästä yrittämisestä – kaupunki elää sen asukkaista ja kasvaa sen asukkaiden mukana. Itsekin olen aikoinaan muuttanut Kaarinaan juuri sen takia, että silloin Kaarinaa pidettiin tulevaisuuden kaupunkina ja erittäin lapsiystävällisenä. Nykypäivänä en voi kyllä suositella Kaarinaa muille, kuin uusille yrittäjille. Tämä on hirveä ja kestämätön tilanne.

Kaarinassa on tulevalla valtuustokaudella panostettava uudella, ennennäkemättömällä tavalla lapsiin, perheisiin, päivähoitoon ja muuhunkin varhaiskasvatukseen. Kaupungin on lisättävä päivähoitopaikkoja ja perhepäivähoitajakato on saatava loppumaan. Tähän ei kuitenkaan ole ratkaisuna päivähoitoryhmien koon kasvattaminen. Sillä ei taata laadukasta, terveellistä ja toimivaa kasvatusta. Kaarinassa on yksinkertaisesti löydyttävä rahaa uusien päiväkotien rakentamiseen ja hoitajien palkkaamiseen. Vain näin tekemällä Kaarina voi kasvaa ja houkutella kaupunkiin uusia asukkaita.

Kun kaupungin toimintaa on uudistettu ja tilannetta päivähoidon osalta parannettu, on seuraavaksi aika tutkia mahdollisuutta siirtyä maksuttomaan varhaiskasvatukseen.

Antti Mäki

SDP