Rasekossa valmistaudutaan ammatillisen koulutuksen reformiin luottavaisin mielin

Kuva: Raseko.

Vuoden 2018 alussa toteutumassa oleva ammatillisen koulutuksen reformi uudistaa koko ammatillisen koulutuksen. Nykyiset lait yhdistetään uudeksi sekä nuoria että aikuisia koskevaksi lainsäädännöksi ja lisäksi uudistetaan mm. koulutuksen rahoitus, ohjaus ja tutkintorakenne.

RAISIO. Rasekossa ollaan jo vahvasti liikkeellä ja valmistautumassa ammatillisen koulutuksen reformiin. Uudistusten tarkoitus pidetään tiukasti mielessä: ammatillisen koulutuksen taso tulee taata ja sen arvostusta halutaan kohottaa.

Rasekossa opiskelijat saavat jatkossakin opetusta ja ohjausta, sen tärkeyden ovat esille tuoneet niin opiskelijat, opettajat kuin työelämäkumppanitkin. Laadukas koulutus vaatii riittäviä resursseja valmennukseen. Myös opintojen yhteys työelämään tulee olla tiivis jokaisella opiskelijalla opintojen alusta lähtien. Niinpä hyvää yhteistyötä yritysten ja työpaikkojen kanssa jatketaan, johtava rehtori Maria Taipale toteaa.

Oppimisympäristöjä kehitetään niin, että jokaiselle löytyy oikea ympäristö käytännön työtehtävien omaksumiseen, hän jatkaa.

Reformin yksi tärkeimmistä aiheista on osaamisperusteisuuden vahvistuminen. Osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys edellyttävät opiskelijan oman yksilöllisen opintopolun rakentamista. Jatkossa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, ja siinä huomioidaan erilaisissa oppimisympäristöissä hankittu ja hankittava osaaminen.

Tuloksellinen pärjää jatkossakin

Ammatillisen koulutuksen rahoitus on tulevaisuudessa yhä tulossidonnaisempaa. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät joutuvat tehostamaan toimintaansa rahoituksen vähentyessä. Rasekossa säästöt on haettu hallinnon, tukitoimintojen ja työn uudelleen organisoinnin sekä rakenteellisten ratkaisujen kautta.

Raseko on pärjännyt tuloksellisuudessa ja on tänäkin vuonna kuudes valtakunnallisessa suurten monialaisten järjestäjien sarjassa. Emme pelkää vaikuttavuuden arviointia. Opiskelijoiden kuuluu työllistyä ja päästä jatko-opintoihin. Keskeyttämisten pitäisi olla minimaalisia ja meidän tulisi voida ohjata ja auttaa jokaista opiskelijaamme, niin nuorta kuin aikuistakin. Meillä on hyvät opettajat, hyvät oppimisympäristöt ja haluamme olla opiskelijoita varten – miksi emme siis pärjäisi, Taipale kysyy.

Työelämän vaikutusmahdollisuudet suurenevat

Mikäli suunnitellut uudistukset ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä toteutuvat, nykyinen työssäoppiminen sovitaan jatkossa työpaikkojen kanssa koulutussopimuksella. Pitkällä aikavälillä opiskelijoiden oppiminen siirtyy yhä enemmän työpaikoille, mutta suunnitelmallisesti ja oppilaitosten tuella.

Rasekossa etenemme hallitusti. Yhteistyökumppanimme voivat olla rauhassa, emme ole siirtämässä opiskelijoita yrityksiin ilman valmiuksia. Opettajan työ muuttuu, ja opettajat tulevat olemaan yhä enemmän mukana työpaikoilla opiskelijoiden kanssa. Tulee joustavampia mahdollisuuksia yhdistää opiskelua oppilaitoksessa ja työpaikalla. Mutta kaikki opiskelijat eivät voi ”siirtyä työpaikoille”. Yritykset ja työpaikat päättävät itse, ottavatko opiskelijoita vastaan ja koulutuksen järjestäjänä tehtävämme on varmistaa, että opiskelijat ovat valmiita oppimaan asioita työssä työpaikalla, Maria Taipale muistuttaa.

Opettajat tekevät meillä edelleen ja kasvavassa määrin yhteistyötä työnantajien kanssa ohjaten opiskelijoita. Koulutamme myös yritysten työntekijöitä työpaikkaohjaajiksi ja huolehdimme siitä, että tunnemme kumppaniemme tarpeet, hän jatkaa.