Raision seurakunnalle myönteistä palautetta piispantarkastuksessa

Raision kirkkoherra Pertti Ruotsalo (vas.), arkkipiispa Kari Mäkinen ja asessori Tapani Erämaja.

RAISIO. Raision seurakuntaa ja sen toimintaa on viime kuukausien aikana tutkittu piispantarkastuksessa, jonka ehkä näkyvimpänä osuutena oli arkkipiispa Kari Mäkisen ja asessori Tapani Erämajan kolmipäiväinen vierailu Raisiossa viime viikolla. Vierailunsa aikana arkkipiispa seurueineen vieraili seurakunnan lisäksi myös paikallisissa kouluissa ja yrityksissä ja kävi keskusteluja mm. Raision kaupungin ja eri sidosryhmien edustajien sekä median kanssa. Vierailun päätteeksi Raision kirkko täyttyi kuulijoista, kun arkkipiispa toimitti messun ja puhui saarnassaan mm. kirkon tarjoamasta turvasta ja armon sanomasta kautta aikojen ja myös tämän päivän maailmassa.

Messun jälkeen esitetyssä tarkastuksen loppupuheenvuorossa kuultiin myönteistä palautetta Raision seurakunnasta. Kiitosta saivat mm. seurakunnan hallinto, talousasioiden ja rakennusten hoito, laaja yhteistyö paikallisten sidosryhmien ja muiden tahojen kanssa, vapaaehtoistyön kehittäminen, Tasalan Kamarin puitteet ja sen aktiivinen toiminta sekä seurakunnan toiminnan monipuolisuus ja vireys monilla eri osa-alueilla kuten perhe- ja nuorisotyö, aikuistyö, diakoniatyö, musiikki ja jumalanpalveluselämä.

Myös Raision kirkkomaan kauneus ja ainutlaatuisuus saivat erityismaininnan.

Henkilökunnan innostus, ilo ja sitoutuminen työhönsä saivat myöskin kiitosta, ja samalla pyydettiin kiinnittämään huomiota henkilökunnan voimavaroihin ja työssä jaksamiseen monipuolisen ja runsaan tehtäväkentän keskellä.

Piispantarkastus antoi seurakunnalle sopivan tilaisuuden keskittyä itsekin kartoittamaan tämän hetkistä tilannettaan, ja tarkastuksessa saatu hyvä palaute kannustaa ja innostaa kehittämään seurakuntaa ja sen toimintaa myös tästä eteenpäin, seurakunta tiedottaa.