Raisiolaiset ottavat kantaa Kaanaan rehtoriasiaan

RAISIO. Kaanaan koulun vanhempainyhdistys ry (Kanava), Raision Vanhemmat ry (RaiVary), Kaanaan päiväkodin vanhempainkerho, Kaanaan koulun oppilaskunta sekä Kaanaan koulun oppilaat (160 oppilasta) vanhempineen ja päiväkodin lasten (90 lasta) vanhemmat ovat jättäneet sivistyslautakunnalle 21. syyskuuta allekirjoitetun kannanoton koskien Kaanaan koulun ja päiväkodin rehtorivalintaa.

Raision kaupunki on kaavailemassa Kaanaan kouluun ja päiväkotiin yhteistä johtajaa, joka aloittaisi työnsä ensi vuoden alussa.

Meidän mielestämme yhteinen Kaanaan koulun ja päiväkodin rehtori ei pystyisi toimimaan lastemme parhaaksi, vaan toivomme, että nykyinen Kaanaan koulun rehtori ja päiväkodin johtaja saisivat jatkaa viroissaan, allekirjoittajat toteavat.

Kaanaan päiväkodin ja koulun lasten ikähaarukka on 1-vuotiaasta 13-vuotiaisiin.

Tämä on valtava ikäjakauma ja lapset ovat aivan eri kehitysvaiheessa. Sekä koulun että päiväkodin puolella on varmasti hyvin erilaiset huolet. Miten yhteinen rehtori voi olla opettajien esimiehenä ja tukena jokapäiväisissä ongelmissa, ja hetken päästä miettiä, miten pienten päiväkodin taaperoiden kehitystä edistetään? Kysyvät allekirjoittajat.

He ovat huolissaan siitä, miten kahden vaativat johtotehtävän yhdistäminen näkyisi lasten arjessa. Heidän mielestään esimiestä tarvitaan käytännön töissä ja lasten arjessa jatkuvasti.

Allekirjoittajat puhuvat myös Kaanaan koulun nykyisen rehtorin Petri Anttilan puolesta:

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Kaanaan koulun nykyisen rehtorin otteeseen lastemme arjessa. Hän on päivittäin mukana oppilaiden opetuksessa, hoitanut hienosti ongelmatilanteet oppilaiden kanssa ja on erittäin aikaansaava. Hän on erittäin pidetty koko Kaanaan koulussa sekä vanhempien että oppilaiden keskuudessa. Henkilökunnasta voi aistia koulun hyvän työilmapiirin. Tämänhetkisellä rehtorilla ei ole mahdollisuuksia jatkaa, mikäli tähän työhön vaaditaan kaksoistutkinto. Menettäisimme siis pidetyn rehtorin!

Lisäksi he uskovat, että uuden opetussuunnitelman sisäänajossa on vielä sen verran työn sarkaa, että kahden ihmisen työpanosta tarvitaan ja siksi johtajuuksien yhdistäminen on mahdotonta tällä hetkellä. Aikataulu on muutenkin allekirjoittajien mielestä liian tiukka.

Päiväkodin ja koulun henkilöstöä ei olla vielä kuultu millään tavalla. Tämä aiheuttaa myös henkilöstössä varmasti epävarmuutta tulevaisuudesta ja vaikuttaa työssä jaksamiseen. Olemmekin oppilaiden ja lasten vanhempina erittäin huolissamme ja hämmentyneitä mahdollisen vaihdoksen vaikutuksista oppilaisiin, henkilökuntaan ja itse koulutyöhön sekä lasten hoitoon. Emme halua lastemme arkeen liikaa muutosta, he sanovat.

 

  • Lisäys 3.10. klo 11.15

Maanantaiaamuna 3.10. julkistetun Raision kaupungin sivistyslautakunnan keskiviikkona 5.10. pidettävän kokouksen esityslistan mukaan Kaanaan koulun ja päiväkodin sekä Tahvion ja Tikanmaan koulujen johtajien järjestelyihin on neljä vaihtoehtoa.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa jäädään nykyiseen malliin, jossa Kaanaan koululla on oma rehtori, päiväkodilla oma johtaja sekä Tahvion ja Tikanmaan kouluissa yhteinen rehtori. Yhteensä heidän palkkakustannukset ovat vuodessa 172 000 euroa.

Toisessa vaihtoedossa yhdistettäisiin Kaanaan koulun rehtorin ja päiväkodin johtajan työt yhdelle ihmiselle. Tämä malli toisi kunnalle säästöä noin 21 500 euroa.

Kolmannessa vaihtoehdossa kaikissa paikoissa säilyisi omat johtajat, mutta Kaanaan koulunjohtajan työtä huojennettaisiin yhdeksän tuntia viikossa, jolloin syntyisi 53 000 euron säästö.

Neljännessä vaihtoehdossa päiväkodinjohtajan työ säilyisi ennallaan ja Kaanaan, Tahvion ja Tikanmaan kouluille tulisi yhteinen rehtori. Tämä järjestely toisi kunnalle suurimman säästön, noin 66 000 euroa, ja siksi sivistysjohtaja Matti Sivonen esittää neljättä vaihtoehtoa eli yhteistä rehtoria kolmelle koululle.

– Sivistystoimen on tässä kohtaa mahdollista säästää hallinnollisissa kustannuksissa ilman että opetuksen tasoon tai ryhmäkokoihin tulisi heikennystä. Tämä vuoksi on perusteltua painottaa taloutta vaihtoehtoja valittaessa ja esittää kohdan 4. mukaista vaihtoehtoa, hän painottaa esityslistalla.

Asiasta päätetään keskiviikkona sivistyslautakunnassa ja sen jälkeen se etenee hallituksen konsernijaostoon. Lopullinen ratkaisu selviää siis vasta ensi viikolla.

TSS