IKÄneuvolan toiminta käynnistyi Raisiossa: 80 täyttäville kotikäynnit ja omaishoitajille hyvinvointitarkastukset

RAISIO. Hulvelan palvelukeskuksessa on aloittanut toimintansa IKÄneuvola, jonka palveluihin kuuluvat aluksi 80 vuotta täyttävien ennaltaehkäisevät kotikäynnit ja yli 65-vuotiaiden omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset. IKÄneuvola vahvistaa entuudestaan raisiolaisten ikäihmisten ennaltaehkäiseviä palveluita: neuvoja, ohjausta ja tietoa palveluista on tarjolla ajoissa ja henkilökohtaisesti.

Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä Raisiossa on tehty vuodesta 2014 alkaen kaikille 80 vuotta täyttäville, jotka eivät kuulu säännöllisten hoito- ja hoivapalvelujen piiriin. Kotikäynnin aikana kartoitetaan ikäihmisen terveyttä ja toimintakykyä ja kerrotaan Raision kaupungin tarjoamista palveluista. Lähes kaikki 80 vuotta täyttävät haluavat kotikäynnin ja toiminta on saanut paljon kiitosta.

Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksia on tehty Suomessa noin 20 kunnassa ja kaupungissa. Raisiossa tarkastukset aloitetaan iäkkäimmistä omaishoitajista, jotka ovat olleet omaishoitajana vähintään vuoden verran. IKÄneuvolan sairaanhoitaja ottaa yhteyttä omaishoitajaan ja sopii ajan tapaamiselle, jossa käydään läpi mm. omaishoitajan jaksamista ja tuen tarvetta. Tarkastus on maksuton ja vapaaehtoinen ja se on tarkoitus uusia 1–2 vuoden välein.

Vuoden 2016 aikana IKÄneuvola tekee noin 100 kotikäyntiä ja 50 omaishoitajien terveystarkastusta. Ensi vuonna toimintaa on tarkoitus laajentaa vielä jonkun tietyn ikäryhmän terveystarkastuksiin. Uutta toimintaa kehitetään muutenkin koko ajan kokemusten ja saadun palautteen avulla.

IKÄneuvolassa ei ole yleistä vastaanottoa, mutta oma-aloitteisesti ikäihmisten palveluista voi kysellä IKÄneuvolan naapurissa sijaitsevasta Hulvelan Helmestä.