Yrittäjät pohtivat Piispanristin tulevaisuutta

Kaarinan kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki uskoo, että Piispanristin alueen kaavoitus valmistuu viiden vuoden kuluessa.

Kaarinan Piispanristin tulevaisuuden suhteen on jännitystä ilmassa. Alueen kehittämistä suunnitellaan hyvin epävarmoin tiedoin. Tulevaisuuteen vaikuttaa Skanssin uuden asuinalueen lopulliset ratkaisut, ratkaisu Saaristotien kohtalosta sekä alueen suurimpien yrittäjien ja maanomistajien toimet.

KAARINA. Keskiviikkona 13. tammikuuta kaarinalaisten yrittäjien aamukahvitilaisuudessa Painotalo Painolassa Piispanrintillä alueen yrittäjät saivat kunnalta perinpohjaisen selvityksen Piispanristin tulevaisuuden varalle tehdyistä suunnitelmista. Moni asia on vielä auki, ja siksi tilaisuus olikin hyvään aikaan. Itsekin alueella asuva Kaarinan kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki ottaa juuri nyt mielellään vastaan ideoita ja toiveita alueen kehittämiseksi.

Valmisteilla oleva yleiskaava koskee Piispanristiä ja osaa Lemunniemestä. Koko alue on yksityisessä omistuksessa, joten sen kehittäminenkin tapahtuu läheisessä yhteistyössä kaupungin ja yritysten kesken. Aromäki arvioi, että kaavaprosessi voitaisiin saada valmiiksi viiden vuoden sisällä. Alueelle tuskin siis rakennetaan mitään vielä tällä vuosikymmenellä.

Tällä hetkellä Piispanristin vetovoimatekijöitä ovat houkutteleva sijainti Turun kupeessa hyvien liikenneyhteyksien varrella. Ravintola Broadwayn yläkertaan on pian valmistumassa toimistohotellityyppistä tilaa ja alueella on myös tyhjiä tontteja.

Tähän mennessä hahmottuneita tavoitteita puolestaan on, ettei olemassa olevaa yritystoimintaa uhata. Haritusta Lausteelle kulkeva ulkoilutie halutaan säilyttää. Lisäksi Piispanristin lampi ja sen ympärillä oleva puistikko saavat jäädä paikoilleen.

Uutta asutusta

Lemunniemeen on suunnitteilla 10 000 asukkaan asuinalue. Pasi Aromäen mukaan parhaillaan pohditaan, riittääkö sinne tarpeeksi asukkaita, vai olisiko parempi vaihtoehto rakentaa rantaan irrallisia saarekkeita tai tehdä Piispanristiltä Lemunniemen rantaan kulkeva kehä, jonka varrelle asutusta rakennettaisiin.

Alueen kehittämisen valmisteluun vaikuttaa paljon myös Turun puolella tehtävät päätökset. Skanssin uusi asuinalue on kaavoitettu Kaarinan rajalle asti. Tämän hetken suunnitelmien mukaan tie Skanssin asuinalueelta tulee kulkemaan Piispanristintien kautta Uudenmaantielle, mikä vilkastaa Piispanristiä väistämättä.

Saaristotien kohtalo auki

Saaristotien kohtalo on ollut jo pitkään auki. Yleissuunnitelma uudesta Saaristotiestä, eli Kaarinan läntisestä ohikulkuetiestä Kurkelantien jatkeena, on tehty vuosia sitten, mutta valtio ei ole vahvistanut suunnitelmiaan.

– Uusi saaristotie on esillä myös maakuntakaavassa, mutta sen toteuttaminen on rahasta kiinni. En usko sen toteutuvat ennen vuotta 2030. On myös pohdittu, voisiko tiehankkeen yhdistää Kirjalansalmen siltahankkeeseen, täsmentää Kaarinan kaupungin tekninen johtaja Jyrki Lappi.

Uusi Saaristotie toisi tullessaan alueelle eloa ja silloin saaristotien varrelle tarvittaisi lisää tilaa kaupalle.

Odotellaan toisten liikkeitä

Alueella merkittäviä omistajia ovat esimerkiksi YIT, TOK ja Rand. Yritysasiamies Jytta Poijärvi-Miikkulainen oli kaikkiin tahoihin yhteydessä ennen tilaisuutta, mutta yritykset eivät olleet vielä valmiita paljastamaan omia suunnitelmiaan.

– Yrityksissä vaikuttaa olevan varovaisen odottava ilmapiiri. Kaikki tuntuvat odottavan toistensa liikkeitä, sanoo yritysasiamies.

Scale Up Oy:n Laura Karlsson (vas.) ja Painolan Johanna Saarinen haluavat olla yrittäjinä mukana vaikuttamassa alueen tulevaisuuteen.
Scale Up Oy:n Laura Karlsson (vas.) ja Painolan Johanna Saarinen haluavat olla yrittäjinä mukana vaikuttamassa alueen tulevaisuuteen.

Maltillista kasvua

Johanna Saarisen luotsaama Painotalo Painola on hyvä esimerkki maltillisesta kasvusta. Tulosta on parannettu joka vuosi ja taas helmikuun alussa aloittaa uusi työntekijä. Sama maltillinen kasvu kuvastaa koko Piispanristin yritysaluetta ja myös kaupunkia kokonaisuutena. Viime vuonna Kaarinaan saatiin 420 uutta asukasta, mikä nostaa väkilukua 1,3 prosentilla. Sama maltillinen kehitys on jatkunut vuosia.

Saarinen toivoisi, että suunnittelussa otettaisi tasapuolisesti huomioon kaikkien tarpeet.

– Alueella on paljon yrityksiä ja niiden mielipiteet tulee ottaa huomioon. Täytyy miettiä tarkkaan, kuinka lähelle asuinalueet voi tuoda, sillä täällä on myös raskasta teollisuutta, hän huomauttaa.

Janette Turunen on ollut yrittäjänä Piispanristillä vuodesta 1997. Hänen yrityksensä Tili-Turunen Oy päätyi alueelle aikanaan hyvien yhteyksien vuoksi ja siksi, että yrittäjä itse asuu lähellä Piispanristiä.

– Toivoisin, että alueen kehitys lähtisi liikkeelle tyhjien alueiden rakentamisesta ja hyödyntämisestä, hän kommentoi.

Laura Karlssonin Scale Up Oy on vastikään muuttanut Piispantorniin. Huonekalujen maahantuontiyritys valitsi toimitilansa näyttävyyden perusteella.

– Teimme paljon vertailua ennen valintaa. Piispantornissa tilojemme huonekorkeus on neljä metriä ja teollisuusmainen tila tuo sopivaa vastakkaisasettelua moderneille huonekaluille. Asumme Kaarinassa, joten lyhyt työmatkakin vaikutti valintaan, kertoo Karlsson.

Hän toivoisi, että Piispanristin yritysalue pidettäisi tiiviinä ja yhtenäisenä alueena, jonka laidoille tulisi asuinalueita. Hän toivoo, että Saaristotie tulisi kulkemaan Piispanristin läpi.

– Se on iso asia, joka ratkaisee paljon. Näen, että se toisi mukanaan paljon helpotuksia. Kaarina on portti saaristoon ja se on meidän valttimme!

Janica Vilen