ASUMINEN. Varissuo-Lausteen yhdyskuntatyöryhmä kokoontui 29.10. keskustelemaan alueen yhteisen asumisneuvojan toimen lopetusuhasta. Työryhmä vetoaa asianosaisiin ja toivoo, että alueellinen asumisneuvoja saataisiin pitää jatkossakin.

Alueella toimii tällä hetkellä Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n, TVT Asunnot Oy:n ja Turun kaupungin yhteinen asumisneuvoja, joka tekee myös yhdyskuntatyötä osana alueen toimijoiden verkostoa.

TVT on suunnitellut lopettavansa yhteistyön palkattuaan jo toisen asumisneuvojan omaan palvelukseensa. Yhtiö haluaa hoitaa yhdenmukaisesti omalla henkilökunnalla asukkaidensa asumisneuvonnan kaikissa kohteissaan. Nykyisestä mallista on tehty sopimus ensi vuoden loppuun, mutta jatkosta vielä neuvotellaan.

Jos yksi rahoittaja jää pois, on koko toimen tulevaisuus uhattuna, toteaa Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Mauri Kivilaakso.

Asumisneuvojan tehtävä on auttaa muun muassa järjestyshäiriöissä ja vuokranmaksuongelmissa.

Täällä asumisneuvontaa tarvitsee koko lähiö, ei pelkästään yksittäiset asukkaat, kuten esimerkiksi Hirvensalossa. Yhteinen asumisneuvoja on ollut alueella etu. Jos asukas esimerkiksi muuttaa asunnosta toiseen, asumisneuvoja pysyy samana. En tiedä, mitä siitä tulisi, jos täällä hääräisi monta eri asukasneuvojaa, hän pohtii.

Yhdyskuntatyöryhmän puheenjohtaja Alpo Lähteenmäki pitää Varissuon nykyistä mallia esimerkillisenä.

Tästä pitäisi ottaa mallia ja perustaa muihin kaupunginosiin samanlaisia toimia, ei suinkaan lopettaa tätä arvokasta työtä, hän sanoo.

Myös Varissuon terveyskeskuksen ja Katariinan seurakunnan väki oli samoilla linjoilla:

Olisi tärkeää, että toiminta jatkuisi ennallaan, sillä asukkaat hyvin tunteva asumisneuvoja tuo ongelmista tiedon myös terveyspalveluille ja diakoniatyöntekijöille. Usein asumisongelmien takana on esimerkiksi mielenterveys- tai päihdeongelmia, joista emme saisi tietää ilman asumisneuvojaa, kokouksessa pohditaan.

Kokous katsoo, että asumisneuvojan toimen lopettamisesta voi saada hetkellistä säästöjä, mutta pidemmän päälle toimen lakkauttaminen tulee alueelle todella kalliiksi ongelmien kasvun myötä. Yhdyskuntatyöryhmän mukaan Varissuo tarvitsee alueena erityistä tukea muun muassa siksi, että 42 prosenttia asukkaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea.

Yhteisen asumisneuvojan toimea hoitaa 9.11. alkaen Tiia Sallasmaan äitiysloman sijainen Anni Mahlamäki.

Varissuo-Lausteen yhdyskuntatyöryhmä on ollut kasassa jo yli 30 vuotta eli pisimpään kaikista Suomessa toimivista asuinalueyhdyskuntatyöryhmistä. Sen tarkoitus on huolehtia omalta osaltaan alueen hyvinvoinnista ja nostaa alueen asukkaiden ja toimijoiden tärkeäksi kokemia asioita esiin.

Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran kevätkaudella 7.4. Silloin keskustelun aiheena on ainakin Varissuon liikententeen toimivuus ja turvallisuus. Kokoukseen valmistellaan selvitys eri vaihtoehdoista Suurpäänkadun ja Karvataskunkadun liikenteen rauhoittamiseksi.

Janica Vilen