Kestosuosikit vetivät Rasekon yhteishaussa

Rasekon Raision kampusalue.
Rasekon Raision kampusalue.

KOULUTUS.

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa Rasekon ammattiopistoon haki ensisijaisesti 444 hakijaa. Kaikkiaan hakijoita oli 2330. Ensisijaisten hakijoiden määrä nousi hieman viime vuodesta, jolloin se oli 433. Myös hakijoiden kokonaismäärä kasvoi hieman (viime vuonna 2305).

Rasekossa vetivät vuodesta toiseen suosikkeina pysyvät sähkö- ja automaatioala sekä ajoneuvoala, joihin kumpaankin oli ensisijaisia hakijoita huomattavasti enemmän kuin avoimia opiskelupaikkoja. Myös tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA, talotekniikan perustutkinto (putkiasentaja) sekä liiketoiminnan perustutkinto (merkonomi) olivat suosittuja.

Valtakunnallisesti hakijoita oli noin 78 600, joista hieman yli puolet haki lukiokoulutukseen. Ammatilliseen koulutukseen haki ensisijaisesti 35 580 hakijaa, mikä on noin 100 enemmän kuin viime vuonna.

– Valtakunnallinen linja koulutuksien vetovoimaisuudessa näkyy myös Rasekossa. Tietyt tekniikan alat vetävät. Erityisen iloisia olemme siitä, että Rasekossa myös kone- ja tuotantotekniikka kiinnostaa hakijoita ja olimme siinä maakunnan ykkönen ensisijaisten hakijoiden määrää vertailtaessa, Rasekon johtava rehtori Maria Taipale iloitsee.

– Harmillista kyllä työvoimapulasta kärsivät alat kuten ravintola- ja catering-ala tai sosiaali- ja terveysala eivät tänäkään vuonna houkuttaneet yhteishaussa toivotulla tavalla. Erityisesti sotealalla jatkuva haku kuitenkin vetää toistaiseksi eli aikuisia alalle hakeutuu.

Jatkuva haku ympäri vuoden.

Yhteishaku on tältä vuodelta ohi, mutta jatkuva haku suoraan oppilaitoksen www-sivujen kautta toimii läpi vuoden. Myös nuoret voivat hakeutua jatkuvan haun kautta opiskelemaan. Suuri osa tutkinnon suorittajista tuleekin nykyään jatkuvan haun kautta.

Jos perusopetuksen päättävä oppivelvollinen jää ilman opiskelupaikkaa, opinto-ohjaajat antavat hänelle tukea ja ohjausta koulutuspaikan löytämiseen kesän aikana. Jos oppivelvollinen on vielä tämän jälkeen ilman opiskelupaikkaa, vastuu ohjauksesta ja valvonnasta siirtyy hänen asuinkunnalleen.

– Jos nuori ei pääse yhteishaussa haluamaansa opiskelupaikkaan, niin kannattaa katsoa jatkuvan haun tarjonta kesällä. Useimmille aloille on mahdollista hakeutua myös jatkuvan haun kautta ja on jopa joitain aloja, jotka ovat ainoastaan jatkuvassa haussa. Esimerkiksi puhtaus- ja kiinteistöpalveluala tai rakennusrestaurointi eivät tänä vuonna olleet mukana yhteishaussa, joten näille aloille haluavien tulee täyttää hakemuslomake Rasekon www-sivuilla, Maria Taipale neuvoo.

Jatkuvassa haussa voivat hakea peruskoulusta päässeiden lisäksi mm. lukion suorittaneet, ylioppilaat, aikuiset alanvaihtajat tai henkilöt, joilla on kesken jääneitä opintoja.

Perustutkintojen lisäksi jatkuvan haun kautta voi hakeutua suorittamaan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä monenlaisia osatutkintoja. Tänä vuonna Rasekon tarjontaa laajentavat myös ns. Jotpa-koulutukset, jotka ovat osallistujille maksuttomia omaa osaamista täydentäviä koulutuksia.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamia, keväällä alkavia verkkokoulutuksia ovat mm. taloushallinnon assistentti -koulutus ja tapahtumatuotannon koulutus. Lähiopetuksena ja oppisopimuskoulutuksena toteutetaan muun muassa nopeasti työelämään vauhdittava hoiva-avustajakoulutus.

Turun Seutusanomat