Skanssin aluetta kehitetään

Karhunaukion yhtenäiskoulu tulee korvaamaan Lausteen alakoulun ja Vasaramäen yläkoulun.

ITÄ-TURKU.

Turun kaupunginhallitus kirjasi tiedoksi ja lähetti lautakuntiin lausunnoille Karhunaukion yhtenäiskoulun hankesuunnitelman kokouksessaan 5. helmikuuta.

Kahdesta rakennuksesta koostuva Karhunaukion koulu sijoittuisi Huhkolaan, mutta se palvelee myös Skanssin alueen tarpeita. Koulu on suunniteltu rakennettavaksi Poropuiston kentän tilalle.

Skanssin alueen kasvua vauhditetaan kaavoittamalla uusia alueita ja vahvistamalla palveluja. Huhkolaan suunnitellaan uutta Karhunaukion yhtenäiskoulua ja sen myötä Skanssikin saa runsaasti lähiliikuntaan kannustavia toimintoja sekä liikkumista helpottavia ja turvaavia liikennejärjestelyjä.

Neljä kilometriä Turun keskustasta sijaitsevasta Skanssista on kaavailtu suurimmillaan jopa 7 000 asukkaan aluetta. Tämä voisi toteutua kaiken kaavoituksen valmistuttua. Tällä hetkellä kolmannes suunnitellusta alueesta on valmiina.

Skanssia on kehitetty ekologiseksi, kestävän kehityksen mukaiseksi kaupunginosaksi, jossa on panostettu erityisesti joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn.

– Skanssin vahvuus on yhdistelmä hienoa metsää ja tulevaa viherrakentamista, hyvää saavutettavuutta ja laajoja kaupallisia palveluita. Pyörällä ja julkisilla pääsee vartissa Turun ja Kaarinan keskustaan ja autolla suoraan pääväyläverkkoon, sanoo kaavoitusarkkitehti Jukka Koskelainen Turun kaupungilta.

Skanssin alue on laajuudeltaan noin 120 hehtaaria ja siitä vajaa puolet tulee jäämään viheralueeksi. Alueella on panostettu virkistysalueisiin ja puustoisen alueen määrä myös kasvaa alueella koko ajan. Kansainvälisestikin erityislaatuista biodiversiteettipuistoa aletaan rakentaa lähivuosina.

Uuden yhtenäiskoulun myötä Skanssikin on saamassa lisää sisä- ja ulkoliikuntaan soveltuvia lähiliikuntapaikkoja.

Kouluun on suunniteltu kattavat liikuntatilat, jotka ovat asukkaiden käytössä. Tavoitteena on, että myös koulun piha palvelisi kaikenikäisiä kuntalaisia liikuntapaikkana iltaisin, viikonloppuisin ja kesäaikaan.

Yhtenäiskoulun rakentamisen yhteydessä parannettaisiin nykyisiä Rummunlyöjänpuiston ulkoliikuntakenttiä. Ulkoliikuntapaikat palvelisivat myös seuroja ja yhdistyksiä. Poropuistossa sijaitseva leikkipaikka säilyy. Jos suunnitelmat toteutuvat, alueelle voidaan saada tekonurmikenttä, tekojäärata ja betonoitu skeittialue.

Lähiliikuntapaikkoja on tulossa Skanssin keskuspuiston myötä. Keskuspuiston rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2025.

Karhunaukion yhtenäiskoulua on suunniteltu siltä pohjalta, että sitä kävisi 850 oppilasta. Väestöennusteiden mukaan yläkouluikäisten määrä alueella kasvaisi tulevina vuosina jopa sadalla oppilaalla, ja Karhunaukion yhtenäiskouluun siirtyisivät nykyisen Vasaramäen yläkoulun ja Lausteen alakoulun oppilaat. Lisäksi rakennuksessa toimisivat esiopetus sekä aamu- ja iltapäiväkerhot.

Lautakunnat käsittelevät Karhunaukion yhtenäiskoulun hankesuunnitelman ja antavat lausunnot helmi-maaliskuun aikana. Hankesuunnitelma palaa kaupunginhallituksen käsittelyyn ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Tavoitteena on, että Karhunaukion yhtenäiskoulun alueen asemakaavanmuutos hyväksyttäisiin kaupunginvaltuustossa tämän vuoden aikana. Rakennustyöt voivat alkaa kaavan saadessa lainvoiman.

Katariina Mäkinen-Önsoy