Puhuva Kelly-nukke täydentää hoitotyön monipuolista simulaatiopedagogiikkaa

Ammattiopisto Livia simulaationukke Kelly
Lähihoitajaopiskelijat Małgorzata Mrowicka ja Denise Härkönen kokeilevat simulaationukke Kellyn pulssia ja mittaavat verenpainetta. Kuva: Katariina Mäkinen-Önsoy.

Kaarinassa sijaitsevassa Ammattiopisto Liviassa sosiaali- ja terveysalan opiskelijat pääsevät harjoittelemaan hoitotyöntaitoja hyvin monipuolisesti.

KOULUTUS.

Ammattiopisto Livian terveydenhuollon aineiden lehtori Leena Paavola kertoo, että simulaatiopedagogiikasta on tullut yhä isompi osa sosiaali- ja terveysalan opintoja.

– Uusi Kelly-simulaationukkemme toimii tietokonepohjaisesti ja sitä voidaan ohjata padilla. Voimme asettaa nukelle esimerkiksi tietynlaisen pulssin, verenpaineen, hengityksen taajuuden ja kuunnella hengitys- ja suoliääniä sekä ottaa verinäytteitä ja katetroida.

– Meillä on ollut ennestään kymmenkunta erilaista nukkea, joilla voidaan harjoitella hoitotoimenpiteitä, mutta ne eivät ole tietokoneohjattavia. Uuden simulaationuken välineistöön kuuluu myös mikrofoni, eli voin puhua nuken asemesta, kun opiskelijat kysyvät vointia ja ohjaavat hoitotoimenpidettä tehdessään, lisää Paavola.

Ammattiopisto Livia ensiapuharjoitus
Lähihoitajaopiskelijat saavat ensiapukoulutusta osana opintojaan muun muassa paineluelvytys- ja sydäniskuriharjoituksilla. Harjoitusta ovat tässä tekemässä lähihoitajaopiskelijat Pinky Kaewtos ja Olena Khmyziuk Ammattiopisto Liviasta.

Leena Paavola sanoo, että simulaatioharjoituksessa opiskelija pääsee turvallisesti soveltamaan opittua teoriaa käytännössä. Toistoja voi ottaa vaikka kuinka paljon, ja opiskelijat ovat harjoitus harjoitukselta valmiimpia todellisiin hoitotyön tilanteisiin.

– Näin opiskelija saa käsityksen osaamisestaan sekä mahdollisista kehityskohteista, joita pitää vielä kerrata. Nukke on siitä hyvä, että sen kanssa voi turvallisesti harjoitella osaamistaan juuri niin paljon kuin tarvetta on.

– Opiskelijoiden tehtävänä on tutkia simulaationukkepotilas ja saada oikeat mittaustulokset. Tehtävän suorituksen onnistumista on helpompi arvioida, kun mittauksen kohteena on tietokoneen asetuksilla määritelty simulaationukke sen sijaan, että arvoja mitattaisiin esimerkiksi opiskelukaverilta, hän jatkaa.

Opetukseen on vaikuttanut myös simulaatio-oppimisympäristöjen kehittyminen.

Oppimisympäristöt mahdollistavat muun muassa kotihoidon etäkäyntien harjoittelemisen 360°-videosimulaation avulla.

Simulaatio-opetus on perinteisesti ollut osa oppilaitoksessa tapahtuvaa opetusta, mutta se sopii hyvin myös osaksi etäopintoja.

– Korona-aika joudutti verkkopohjaisen opetuksen kehitystä.  Simulaatiota hyödynnetään myös sosiaali- ja terveysalan opintoihin soveltuvilla verkkoalustoilla, lehtori Leena Paavola toteaa.

Lähihoitajien opiskeluaika vaihtelee noin 1,5 vuodesta 3:en vuoteen. Aikaisemmat opinnot ja työkokemus yleensä katsotaan hyväksi lyhentämään opintoja.

– Kaikkia opiskelijoitamme ajatellen keskimääräinen opiskeluaika on 2,5–3 vuotta. Lähihoitajakoulutukseen kuuluu tällä hetkellä viisi tutkinnonosaa, joista kaksi on kaikille pakollisia. Ne ovat varhaiskasvatus- ja ohjauspainotteinen kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä hyvinvointi ja toimintakyky, jossa voidaan harjoitella jo perustoimintoja simulaationuken avulla, Paavola kertoo.

– Sitten kun puhutaan osaamisaloista, kuten esimerkiksi sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalalta valmistumista lähellä olevista opiskelijoista, niin silloin simulaationukelle voidaan asettaa monimutkaisempia tutkimustehtäviä, Paavola jatkaa.

Oppisopimuskoulutus on noususuunnassa, eli opintoihin suuntautuu yhä enemmän aikuisia alanvaihtajia. Sellainen on esimerkiksi Livian uusin ryhmä, joka aloitti juuri helmikuun alussa opintonsa.

– Oppisopimusvaihtoehto on ollut olemassa kahden vuoden ajan hoivan ja hoidon työpaikkoihin, ja nyt vastaavanlainen koulutus on suunnitteilla varhaiskasvatukseen, Leena Paavola sanoo.

Klikkaa alla olevaa kuvaa nähdäksesi videon simulaationukkeharjoituksesta Ammattiopisto Liviassa:

Katariina Mäkinen-Önsoy