Naantalissa käynnistetään uutta vapaaehtoistoimintaa

Vapaaehtoisena toimiminen edistää hyvinvointia, osallisuutta, merkityksellisyyden tunnetta ja virkistää mieltä. Vapaaehtoisena voi samalla itsekin harrastaa tai olla tukena lapselle, nuorelle tai toiselle aikuiselle. Tehtäviä on nyt tarjolla erilaisia.
"Koulumummona koen voivani olla avuksi ja hyödyksi. Se on mielekästä tekemistä, vastapainoa normaaliin arkeen. Lasten kanssa unohtaa ikänsä. Koulumummot ja -vaarit voivat tehdä kouluissa erilaisia asioita, itse tykkään olla mm. lukumummona", Rymättylän koulumummo Maija Eloranta kertoo. Kuva: Marika Lineri.

Vertaisliikuttajia, harrastuskummeja sekä koulu- tai kulttuurikavereita haussa.

NAANTALI.

Naantalin kaupunki käynnistää uuden harrastuskummi- ja kulttuurikaveritoiminnan sekä vahvistaa koulukaveri- sekä vertaisliikuttajatoimintaa hakien uusia vapaaehtoisia mukaan tehtäviin.

– Vapaaehtoistoiminta tarjoaa toimintaan osallistuville uusia oppeja ja kokemuksia. Vapaaehtoistoiminta myös edistää hyvinvointia, osallisuutta ja merkityksellisyyden tunnetta ja virkistää mieltä. Naantalin uusiin vapaaehtoistehtäviin lähteminen ei vaadi erityistä osaamista, halu tehdä hyvää riittää, kertoo Naantalin kaupungin hyvinvointikoordinaattori Marika Lineri.

Uuden harrastuskummitoiminnan tarkoituksena on tarjota kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuuksia harrastaa. Harrastuskummi voi auttaa esimerkiksi silloin, kun perheen arki on kiireistä tai vanhemmat eivät syystä tai toisesta pysty itse toimimaan tukena harrastuksessa. Harrastuskummitoiminta painottuu arki-iltapäiviin ja iltoihin, mahdollisesti myös viikonloppuihin.

– Harrastuskummin antama tuki sovitaan lapsen ja nuoren tarpeen mukaan. Kummi voi esim. saattaa lapsen harrastukseen, olla henkisenä tukena tai olla mukana varsinaisessa harrastustoiminnassa, kertoo Naantalin harrastuskoordinaattori Susanne Nummelin.

Kulttuurikaveritoiminnan tarkoitus on madaltaa kynnystä osallistua kulttuuritoimintaan ja -tapahtumiin ja tehdä kulttuurista saavutettavampaa. Kulttuurikaveri on rohkaisija ja kaveri, jonka kanssa on helppo lähteä esimerkiksi museoon, konserttiin, kirjastoon tai näyttelyyn.

– Kulttuurikaverin ei tarvitse olla kulttuurin asiantuntija, vaan tehtävässä voi olla omana itsenään ja omilla taidoillaan. Vapaaehtoinen kulttuurikaveri toimii omien kiinnostuksen kohteidensa, aikataulujensa ja jaksamisensa mukaisesti, eikä tehtävä velvoita pitkäaikaiseen sitoutumiseen, kertoo kulttuuri- ja viestintäsuunnittelija Anu Anttila.

Koulumummoja ja kouluvaareja on jo muutamissa Naantalin kouluissa.

Vapaaehtoisten läsnäolosta koulussa on saatu myönteisiä kokemuksia, ja heitä kaivattaisiinkin lisää. Mummot ja vaarit eivät ole opettajia, vaan turvallisia aikuisia, joilla on aikaa auttaa, kuunnella, jutella ja antaa huomiota lapsille. Tehtävässä voi toimia omine vahvuuksineen, ja se sopii henkilöille, jotka voivat vierailla koulussa päiväsaikaan ja mahdollisimman säännöllisesti.

Myös vertaisliikuttamisesta Naantalissa on hyviä kokemuksia. Vertaisliikuttajat toimivat aikuisten vapaaehtoisena liikuttajana. Ammattimaista liikuntaosaamista ei tarvita, vaan kiinnostus liikuntaan ja sen terveyshyötyihin riittää.

– Vertaistoiminta mahdollistaa yhdenvertaista matalan kynnyksen toimintaa. Vertaisliikuttajien tuella liikuntatarjonta monipuolistuu ja yhteisöllisyys lisääntyy entisestään, kertoo liikunnanohjaaja Fanni Saari.

Harrastuskummien, koulu- ja kulttuurikaverien sekä vertaisliikuttajien tehtäviin voit tutustua tarkemmin ja hakea vapaaehtoistyo.fi-sivuston kautta. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä toiminnan koordinaattoreihin Marika Lineriin, 044 7334724, Susanne Nummeliniin, 040 7692830, Fanni Saareen, 050 4649908 ,ja Anu Anttilaan, 044 7334566.

Turun Seutusanomat