Runkolinjasto nytkäyttää joukkoliikenneuudistuksen eteenpäin

Runkolinjastouudistus vaikuttaa Fölin palvelutarjontaan käytetyimpien linjojen vuorovälejä parantamalla sekä uusien runkoyhteyksien ansiosta. Kuva: Jonne Mattila.
Runkolinjastouudistus vaikuttaa Fölin palvelutarjontaan käytetyimpien linjojen vuorovälejä parantamalla sekä uusien runkoyhteyksien ansiosta. Kuva: Jonne Mattila.

Joukkoliikenteen runkolinjasto otetaan Turussa käyttöön vuonna 2025. Saman vuoden aikana valmistuu kokonaisvaltaiseen kaupunkikehityshankkeeseen kytkeytyvä raitiotien toteutussuunnitelma.

JOUKKOLIIKENNE.

Turun kaupunginvaltuuston vuonna 2009 hyväksymä Turun seudun joukkoliikenne 2020 -selvitys etenee runkolinjastoratkaisun kautta. Pitkään valmisteltu joukkoliikenteen runkolinjasto aloittaa 1.7.2025.

Uuden linjaston perustan muodostavat tiuhaan kulkevat runkolinjat. Runkolinjoja täydentävät liityntälinjat, täydentävät linjat sekä erikseen räätälöidyt koululais- ja palvelulinjat.

Varissuoviikolla syyskuussa Varsissuo-Seura ry:n tilaisuudessa vierailleen Fölin suunnittelupäällikkö Lauri Jorasmaan mukaan runkolinjan tavoitteena on parantaa matkustamisen sujuvuutta.

Linjastouudistus perustuu Kauppatorin kautta kulkeviin runkolinjoihin sekä keskustan ulkopuolelle toteutettavaan kehärunkolinjaan.

– Uudistuksella pyritään lisäämään poikittaisyhteyksiä, parantamaan koko Föli-alueen saavutettavuutta ja palveluaikoja, tihentämään vuorovälejä sekä nopeuttamaan kulkemista, Jorasmaa kommentoi.

Runkolinjastouudistuksella odotetaan olevan vaikutusta joukkoliikenteen palvelutasoon, sillä 400 metrin etäisyydellä runkolinjojen pysäkeistä asuu noin 180 000 seudun asukasta.

Runkolinjaston palveluajat ovat arkisin 5.00 – 00.30 (ennen 5.30 – 24.00), vuorovälit 10 minuuttia tai parempia ruuhka-aikaan jokaisena viikonpäivänä talvikaudella, ja vuorovälit vain sunnuntaisin 15 minuuttia, mikä sekin on nykytasoa parempi.

Touko- ja elo-/syyskuun palvelutarjonta paranee uudistuksen myötä, sillä joukkoliikenteen kesäkausi kestää koulujen kesälomakauden, eli 10 viikon, ajan. Uudet kehärunkolinjat parantavat merkittävästi poikittaisen joukkoliikenteen palvelua ja Kupittaan alueesta muodostuu joukkoliikenteen solmukohta, johon pääsee kulkemaan huomattavasti nykyistä kätevämmin.

Vuorotarjonta lisääntyy merkittävästi myös muun muassa Turun telakalla, satamassa, Länsikeskuksessa, Runosmäessä, Skanssin alueella, Itäharjulla, Itäisellä Pitkäkadulla, Ylioppilaskylässä ja Kakskerrantiellä.

Runkolinjaston toteutus on oleellinen osa tulevaa raitiotietä. Kaikissa raitiotien selvityksissä bussien runkolinjaston on oletettu olevan joukkoliikennejärjestelmän selkäranka.

Turun raitiotien investointi viedään vuoden 2025 lopulla Turun kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Lähtökohtana kuntatalouslaskelmassa on ollut valtion osallistuminen 30 prosentilla infrastruktuuriin.

Turun kaupunginhallitus päätti 2. lokakuuta, että yleissuunnitelma Satama–Varissuo-välillä hyväksytään raitiotien toteutussuunnittelun pohjaksi.

Toteutussuunnitteluvaiheen yhteydessä laaditaan asemakaavanmuutokset ja katusuunnitelmat.

Hankkeessa jatketaan kustannus- ja vaikutusarviointien laadintaa siten, että investointipäätöksen yhteydessä on käytössä tarkentuneet selvitykset yleissuunnitteluvaiheessa laadituista arvioista ja väestöennusteesta.

Varikko suunnitellaan Kiertotähdentien pään alueelle. Turun keskustassa reitti kulkee Humalistonkadun, Eerikinkadun, Aninkaistenkadun, Uudenmaankadun ja Hämeenkadun kautta. Toteutussuunnitelmassa käytetään pidempää reittivaihtoehtoa, joka päättyy Varissuolla Kraatarinkadun kohdalle.

Valitun reitin pituus on noin 12 kilometriä ilman varikkoyhteyttä. Infrastruktuuri-investointien kustannusarvio on 344 miljoonaa euroa, josta valtion osuudeksi on oletettu 30 prosenttia. Raitiovaunujen hankintakustannukseksi arvioidaan 42 miljoonaa euroa.

Raitiotiehankkeessa selvitetään seuraavaksi, voidaanko Kupittaan kärjen kannen päälle sijoittaa pysäkki, ja arvioidaan tämän ratkaisun vaikutukset. Asiasta tehdään päätös toteutussuunnittelun pohjaksi loppuvuoden aikana.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Tiesitkö?
• Turun seudun joukkoliikenteeseen (Föli) kuuluvat Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio, Rusko ja Turku. Föli-alue laajenee Paimioon kesällä 2024.
• Tällä hetkellä Fölin liikenteestä kolmasosa ajetaan sähköbusseilla. Puolet Fölin kilometreistä ajetaan sähköllä
• Kehärunkolinja nostaa Turun sataman ja Linnakaupungin alueen saavutettavuuden uudelle tasolle.
• Runkolinjauudistuksen myötä myös Raision joukkoliikenneratkaisut kehittyvät (linja 2 Myllyyn, kehärunkolinja telakalle, 220 Petäsmäkeen ja 7A Varissuolle).
• Yleissuunnitelma Satama–Varissuo-välillä hyväksyttiin 2.10. Turun raitiotien toteutussuunnittelun pohjaksi.