Kalakouluntien liittymä Saaristotielle siirtyy – kiertotie Valoniementien kohdalle

Kalakouluntien liittymän siirto. Kuva: Väylävirasto.
Kalakouluntien liittymän siirto. Kuva: Väylävirasto.

LIIKENNE.

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeessa tehdään liikennejärjestelyitä Hessundinsalmen sillan hankealueella.

Hessundinsalmen alueella otetaan 1.–2. marraskuuta (käyttöönoton alku riippuu talvisäästä) alkaen ajoneuvoliikenteen sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön uusi liittymä Saaristotielle Kalakouluntieltä. Jalankulun ja pyöräilyn väylä kulkee karttakuvassa esitettyä reittiä pitkin.

Työt liittyvät hankkeen Hessundinsalmen sillan hankeosalla tehtäviin töihin, joissa maantien 180 yksityistieliittymiä järjestellään muun muassa parantamalla Kalakouluntien ja Suoniityntien nelihaaraliittymä eritasoliittymäksi sekä rakentamalla Kalakoulun risteyssilta.

– Nyt käyttöönotettava ajoneuvoliikenteen uusi reitti tulee toimimaan uuden eritasoliittymän ramppeina. Reitin käyttöönotto jo nyt mahdollistaa Kalakouluntien risteyssillan rakentamisen, kertoo projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta.

Kalakoulun risteyssillan rakentaminen aloitetaan loppuvuodesta 2023.

Valoniemen kiertotie. Kuva: Väylävirasto.
Valoniemen kiertotie. Kuva: Väylävirasto.

Ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotielle Valoniementien kohdalla 1.–2. marraskuuta (käyttöönoton alku riippuu talvisäästä) alkaen. Kun kiertotie otetaan käyttöön, jäävät sen kohdalla olevat bussipysäkit pois käytöstä. Korvaavat pysäkit sijaitsevat Kalkkitien kiertoliittymän luona kuvan osoittamissa kohdissa.

Kiertotien käyttöönotto mahdollistaa Valoniemen uuden alikulkukäytävän, siihen liittyvien kuivatusten ja pohjanvahvistusten sekä Valoniemen pumppaamon rakenteiden rakentamisen.

Valoniemen alikulkukäytävää ja pumppaamoa rakennetaan vuoden 2024 keväällä ja kesällä.

Turun Seutusanomat

 

 

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeen tavoitteena on turvata ainoan maantieyhteyden säilyminen entistä parempana Paraisille ja Turunmaan saaristoon. Lisäksi mahdollistetaan alueen valtakunnallisesti merkittävälle teollisuudelle entistä suurempien erikoiskuljetusten käyttöönotto teollisuuden kuljetuksissa. Hanke myös tukee Paraisten elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämistä sekä lisää liikenteen turvallisuutta ja asumisviihtyisyyttä. Hankekokonaisuuden kustannusarvio on 128 miljoonaa euroa.