Kirjalansalmen veneväylän sulkeminen vähentää vanhan sillan rasitusta

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hanke. Kuva: Väylävirasto.
Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hanke. Kuva: Väylävirasto.

Lokakuussa veneväylät suljetaan sekä Kirjalansalmen että Hessundinsalmen siltojen kohdalta. Veneväylän sulkemisella tavoitellaan Kirjalansalmen vanhaan siltaan kohdistuvan raskaan liikenteen rasituksen vähenemistä. Hessundinsalmella sillan kannen tukitelineen toteutus edellyttää veneväylän sulkemista talveksi. 

LIIKENNE.

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hanke: Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen aiheuttaa muutoksia veneväyliin

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on 13. syyskuuta muuttanut Kirjalansalmen uuden sillan vesiluvan ehtoja Väyläviraston hakemuksesta. Päätöksen mukaisesti raskasta työmaaliikennettä voidaan siirtää salmen poikki toteutettavalle yhtenäiselle työsillalle. Näin ollen Vapparn–Harvaluoto-väylä suljetaan Kirjalansalmen sillan kohdalla 2.10.2023–31.12.2025 väliseksi ajaksi. Väylän sulku päättyy, kun Kirjalansalmen uusi silta on avattu liikenteen käyttöön ja työsilta voidaan purkaa.

– Veneväylän sulkeminen haittaa ymmärrettävästi työmaan lähialueen veneilijöitä, mutta samaan aikaan vaakakupissa on kuitenkin suuri tarve vähentää raskaan työmaaliikenteen aiheuttamaa rasitusta vanhalle Kirjalansalmen sillalle, kertoo hankkeen projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta.

Vapparn–Harvaluoto-väylä suljetaan lisäksi vuonna 2026 veneilykauden ulkopuolella vanhan Kirjalansalmen sillan purkamista varten. Hanke tiedottaa tästä aikanaan tarkemmin.

Hessundinsalmen veneväylä suljetaan veneilykauden päättyessä.

Hessundinsalmen uuden sillan rakennustyömaan kohdalla kulkeva Hessundinväylä, mukaan lukien veneilykauden aikana käytössä ollut kulkuaukko, suljetaan kokonaan 23.10. lähtien. Sulku kestää huhtikuun 2024 loppuun saakka ja Hessundinväylä avataan 1.5.2024.

– Hessundinsalmen veneväylä suljetaan, jotta uuden siltakannen tukiteline saadaan toteutettua ja sillan betonikansi betonoitua keväällä 2024. Valitettavasti emme pysty säilyttämään tukitelineessä veneaukkoa tämän työvaiheen aikana, koska valutilanteessa siltakannen paino olisi liikaa tukitelineelle, jos siinä olisi 20 metrin aukko, Wikström tarkentaa.

Työt on tarkoituksella aikataulutettu veneilykauden ulkopuolelle, jotta niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

– Sillan vesilupa ja lupavalvojan päätös sallisivat Hessundinsalmen veneväylän sulkemisen jo lokakuun alusta, mutta hankkeen töitä on suunniteltu uusiksi alueen elinkeinoelämälle tärkeän merikuljetuksen mahdollistamiseksi. Näin ollen veneväylä suljetaan vasta 23.10. Hyvällä yhteistyöllä mahdollistamme tuon merikuljetuksen ja otamme talven aikana joustetut viikot kiinni, Wikström summaa.

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeen tavoitteena on turvata ainoan maantieyhteyden säilyminen entistä parempana Paraisille ja Turunmaan saaristoon. Lisäksi mahdollistetaan alueen valtakunnallisesti merkittävän teollisuuden HCT-kuljetukset. Hanke myös tukee Paraisten elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämistä sekä lisää liikenteen turvallisuutta ja asumisviihtyisyyttä. Hankekokonaisuuden kustannusarvio on 128 miljoonaa euroa.

Turun Seutusanomat