Hanke liikuttaa ja auttaa löytämään ystäviä

Liiku lähellä -ryhmissä on kesällä pelattu esimerkiksi mölkkyä.

LIIKUNTA

Turun Lähimmäispalveluyhdistyksen ja Turun kaupungin liikuntapalveluiden kumppanuushanke ”Liiku lähellä, viesti vertaisena” on lähtenyt hienosti liikkeelle.

Hankkeen tavoitteena on tarjota yhteisöllistä liikuntaa ikäihmisille, joiden omaehtoinen liikkuminen on vähäistä ja jotka kokevat yksinäisyyttä.

Keväällä startattu toiminta on jo varsin laajaa, sillä Lähimmäispalveluyhdistys on löytänyt yhteistyötahoja, jotka järjestävät alueillaan tätä tuikitärkeää matalan kynnyksen liikuntaa.

Liikuntaryhmiä on kertynyt keväästä tähän päivään jo liki kaksikymmentä.

Hankkeen vertaisviestijä-toimintaan kuuluu esimerkiksi se, että liikuntaryhmissä mukana olevat ikäihmiset jakavat tietoa ryhmistä omilla asuinalueillaan.

Toimintaa on tällä hetkellä jo muun muassa Halisessa, Hannunniitussa, Hepokullassa, Jyrkkälässä, Keskustassa, Koivulassa, Lausteella, Länsikeskuksessa, Martissa, Nättinummella, Pallivahassa, Pansiossa, Runosmäellä ja Suikkilassa.

Liiku lähellä -ryhmien matalasta kynnyksestä yhtenä oivana esimerkkinä toimii Lausteella Kirjurinpuistossa kokoontuva, Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksen (Varha) ja Turun kaupungin liikuntapalvelujen yhteistyössä järjestämä liikuntaryhmä.

Ohjaaja Sari Melanderin ohjaama liikuntaryhmä jumppaa kerran viikossa osallistujien toiveiden mukaan vaihtuvin teemoin.

– Olen ohjannut tätä ryhmää nyt reilun vuoden verran. Koossa on todella mukava ryhmä, joka ottaa uudet ihmiset ystävällisesti mukaan, joten mukaan on helppo tulla, kannustaa Melander laustelaisia ikäihmisiä.
– Usein jumppaamme Kirjurinpuistossa tai käymme kävelyllä – liikuntamuoto riippuu siitä, mitä ihmiset kulloinkin toivovat.

Ryhmän kokoontuessa liikunnan lisäksi ikäihmiset saavat mielen virikkeitä.

– Sosiaalinen puoli tapaamisissa on myös erittäin tärkeä. Tarkoitus on, että ikäihmiset voivat liikkua lähellä kotiaan mukavassa porukassa.

Kuten muutkin Liiku lähellä -ryhmät, Lausteenkin ryhmä on maksuton, eikä ennakkoilmoittautumisia tarvita.

– Ihmisten tarvitsee vain tulla paikalle. Emme tee mitään vaativia liikkeitä, joten ei tarvitse pelätä sitäkään, ettei osaa. Ja osallistua voi myös niin, että tulee vain nauttimaan ulkoilmasta ja seuraamaan, mitä jumpparyhmässä teemme.

Melander myös muistuttaa, miten paljon liikunta edesauttaa ikäihmisiä arjen askareissa.

– Vanhetessa ihminen menettää helposti lihasmassaa ja se vaikeuttaa arkista elämää. Liikunnan ansiosta toimintakyky säilyy paremmin ja arkinen elämä on mukavampaa, kannustaa Melander ikäihmisiä liikunnan pariin.

Lisätietoa Liiku lähellä -toiminnasta: www.kotikunnas.fi/hankkeet/liiku-lahella