Viisi tähteä Kaarinan kaupungin liikenneturvallisuusryhmälle

Kaarinan kaupungin liikenneturvallisuusryhmä vastaanotti Viiden tähden liikenneturvallinen kuntapalkinnon 5.6.2023 pidetyssä kokouksessaan. Kuvassa keskellä liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang luovuttaa palkinnon Kaarinan kaupungin liikenneturvallisuusryhmän puheenjohtaja Elise Tuomolalle. Kuva: Varsinais-Suomen ELY-keskus.
Kaarinan kaupungin liikenneturvallisuusryhmä vastaanotti Viiden tähden liikenneturvallinen kunta -palkinnon 5.6. pidetyssä kokouksessaan. Kuvassa keskellä liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang luovuttaa palkinnon Kaarinan kaupungin liikenneturvallisuusryhmän puheenjohtaja Elise Tuomolalle. Kuva: Varsinais-Suomen ELY-keskus.

KAARINA.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien liikenneturvallisuustyön ohjausryhmä on päättänyt palkita Kaarinan kaupungin Viiden tähden liikenneturvallinen kunta -kiertopalkinnolla pitkäjäntei-sestä ja tuloksekkaasta liikenneturvallisuustyöstä. Kiertopalkinto luovutettiin Kaarinan kaupungin liikenneturvallisuusryhmälle 5. kesäkuuta kokouksen yhteydessä. Palkinto saapui Rauman kaupungilta, joka oli sen kolmas haltija vuonna 2022.

Perusteluina palkinnon myöntämiselle on kunnan pitkäjänteinen, tuloksekas ja laaja-alainen liikenneturvallisuustyö, jossa osallistetaan poikkeuksellisen kokonaisvaltaisesti kunnan eri toimijoita. Viiden tähden statukseen vaikutti myös se, että valtakunnallisellakin tasolla mitattuna Kaarinassa tapahtuu vähän henkilövahinkoon johtaneita liikenneonnettomuuksia asukaslukuun suhteutettuna. Lisäksi Kaarinan kaupunki saavutti keväällä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tekemässä Viiden tähden liikenneturvallinen kunta arvioinnissa viisi tähteä eli korkeimman liikenneturvallisuustyön tason, jonka arviointikriteerien perusteella voi saavuttaa.

Kaarinassa näkyy hyvin järjestelmällisen liikenneturvallisuustyön vaikutus. Panostus liikenneturvallisuuteen on kannattanut ja kannattaa edelleen. Taajamissa tapahtuvien onnettomuuksien vähentäminen ei tapahdu yhdessä yössä vaan vaatii pitkäjänteistä työtä. Liikenneturvallisuustyön onnistuminen edellyttää kunnan johdon sitoutumista ja käytännön tukea liikenneturvallisuustyölle. Liikenneturvallisuuden parantamisella vähennetään onnettomuuksien määrää ja samalla myös parannetaan kaupunkiympäristöä, kun sen turvallisuus, viihtyisyys ja käytettävyys paranevat.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien liikenneturvallisuustyön ohjausryhmä on liikenneturvallisuustyön viranomaisorganisaatioiden yhteistyö- ja tilannekuvaryhmä, jonka tavoitteena on liikenneturvallisuuden nollavision edistäminen alueellisella yhteistyöllä, kehittämällä omaa toimintaansa ja välittämällä tietoa yhteistyötahoille ja kuntien liikenneturvallisuusryhmille. Organisaatiot: ELY-keskus, Liikenneturva, Poliisi, Maakuntaliitot, Pelastuslaitos, Fintraffic Tie Oy, Varsinais-Suomen (VARHA) ja Satakunnan hyvinvointialueet (SATASOTE), Varsinais-Suomen ja Satakunnan liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat, liikennepsykologian asiantuntija.

Turun Seutusanomat