Kirjalansalmen sillan alennetulla nopeusrajoituksella pyritään ehkäisemään vaaratilanteita

Kirjalansalmen silta
Vuonna 1963 valmistunut Kirjalansalmen silta on tullut elinkaarensa päähän. Kuva: Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Ensivaiheen toimenpiteenä Kirjalansalmen sillalla on alennettu ajonopeuksia 30 km:iin/h.

LIIKENNE.

Kirjalansalmen silta on jo pitkään ollut huonokuntoinen ja erityisseurannassa. Sillan jatkuvassa kuntoseurannassa on ilmennyt talven ja kevään aikana ajoittain poikkeuksellisia mittaustuloksia. Siltaa on tällä viikolla tarkastettu ja sen perusteella on todettu tarve laajemmalle tarkastukselle.

Ensi viikolla tehtävien tarkastusten pohjalta määritetään jatkotoimia sillan käytön turvaamiseksi uuden sillan valmistumiseen saakka vuonna 2025. Ensivaiheessa sillan nopeusrajoitusta on nyt alennettu 30 km:iin/h. Ajonopeutta alentamalla pystytään vähentämään sillan liikkeitä ja rasitusta.

Kirjalansalmen sillan käytön turvaamiseksi on jouduttu jo aiemmin asettamaan sillalle liikennöintirajoituksia. Sillalla on ollut alennettu nopeusrajoitus 50 km/h, raskaan liikenteen 60 metrin etäisyys ja erikoiskuljetusten massoja on rajoitettu. Sillan kunto on ollut jatkuvassa tarkkailussa kiinteän monitorointilaitteen avulla.

Talven ja kevään aikana monitorointilaitteisto on ilmoittanut ajoittain poikkeuksellisia tuloksia. Tällä viikolla sillan rakenteita on tarkastettu jälleen. Sen perusteella on todettu, että rakenteille pitää suorittaa vielä tarkempi tutkimus, joka tehdään ensi viikolla. Mahdolliset muut jatkotoimenpiteet tarkentuvat selvityksen myötä. Niistä tiedotetaan lähiaikoina tarkemmin.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta muistutetaan, että jokaisen autoilijan on nyt äärimmäisen tärkeää noudattaa alennettua nopeusrajoitusta! Raskaan liikenteen on puolestaan tärkeää tarkistaa kuormien painot, ettei sallittuja massoja ylitetä. Sillan monitorointi on antanut viitteitä, että sillalla on ajettu toistuvasti sallittua suuremmilla massoilla. Ajoneuvojen valvontaa sillalla tullaan tehostamaan.

Turun Seutusanomat