Varsin Hyvä tukee kestävää kehitystä yhdistyksissä ja mikroyrityksissä

Varsinais-Suomen Leader-ryhmien toiminnanjohtajat Ulla Kallio (Ravakka), Maarit Teuri (Ykkösakseli), Pia Poikonen (Varsin Hyvä), Minna Boström (I samma båt – samassa veneessä) ja Taina Sainio (Jokivarsikumppanit).
Varsinais-Suomen Leader-ryhmien toiminnanjohtajat Ulla Kallio (Ravakka), Maarit Teuri (Ykkösakseli), Pia Poikonen (Varsin Hyvä), Minna Boström (I samma båt – samassa veneessä) ja Taina Sainio (Jokivarsikumppanit).

Leader Varsin Hyvän paikallisessa kehittämisstrategiassa Turun seutu on viisaasti vetävä, vireä, välittävä ja vihreä. Strategian kantaviin teemoihin kuuluu kestävän kehityksen edistäminen paikallisissa yhdistyksissä ja mikroyrityksissä.

HANKKEET.

Parhaillaan käynnissä olevalla Varsin Hyvän hankeinfokiertueella esitellään ohjelmakauden 2023–2027 yleishyödyllisiä Leader-hanketukia. Viimeiset neljä infokiertueen kohdetta löytyvät 15.3. Taivassalosta, 22.3. Ruskolta, 29.3. Naantalista ja 4.4. Kaarinasta.

Taivassalon yhtenäiskoululla on keskiviikkona kello 18 esittelyssä Taivassalon Helsingin uimarannan kunnostushanke ja muut Helsingin kylän rannassa tehdyt hankkeet. Ruskon Maunun koululla viikon päästä keskiviikkona iltakuudelta pidettävässä tilaisuudessa kerrotaan puolestaan Rusko-seura ry:n Kotiseutuarkistot digiaikaan -hankkeesta.

Naantalin museolla 29.3. kello 17.30 järjestettävässä tilaisuudessa esittelyssä on Leader-rahoitusta saanut Naantalin Kirjajuhlat jalkautuu kylille -hanke. Hankerahoituksen avulla Naantalin saaristossa järjestettiin kirjailijavierailuja, lavarunoutta ja musiikkia sisältäneet kyläiltamat osana Naantalin Kirjajuhlia.

Kaarinan Avaruuspuisto Väisälässä kerrotaan huhtikuussa virkistys- ja luontomatkailureitistöjen kehittämisestä ja HobbyLeaderista.

Kaarinan, Liedon, Paimion ja Sauvon alueita koskevan luontomatkailuhankkeen tarkoituksena oli kehittää laajaa Rannikkoreittien aluetta, jolle luodaan tasokas ja monipuolinen patikka-, pyöräily- ja melontareitistö. Rannikkoreitit käsittävät lounaisen rannikko- ja saaristoalueen Raaseporin–Hangon seudulta Turun seudulle ja koko Varsinais-Suomen alueelle. Kaarinan kaupungin hallinnoiman hankkeen osatoteuttajat ovat Liedon ja Paimion kaupungit sekä Sauvon kunta.

Tilaisuudessa esitellään myös HobbyLeader-teemahankkeen Aurinkokunta visualisoituna -toimenpide. Käynnissä olevalla hankkeella edistetään asukkaiden aktiivisuutta ja harrastusmahdollisuuksia kulttuurista urheiluun ja muihin aktiviteetteihin. Harrastus- ja virkistysmahdollisuuksien löytyminen kodin lähiympäristöstä edistää asukkaiden hyvinvointia ja kotiseudun arvostusta, ja on myös ekologisesti kestävää.

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia, noin tunnin mittaisia ja niiden alussa on kahvitarjoilu. Erillistä ilmoittautumista ei tarvita.

Leader Varsin Hyvä on maaseudun kehittämisyhdistys, joka rahoittaa yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ja mikroyritysten toimintaa Turun seudun maaseutualueilla.

Rahoitus muodostuu EU:n maaseuturahaston, valtion ja toiminta-alueen kuntien rahoitusosuuksista.

– Juuri alkaneen uuden ohjelmakauden hankehakemuksia voidaan alkaa vastaanottaa keväällä, joten nyt olisi hyvä aika aloittaa hankkeen valmistelu. Yleishyödyllisiä hanketukia voivat hakea muun muassa yhdistykset, säätiöt, kunnat ja seurakunnat, toteaa Leader Varsin Hyvän hankeneuvoja Eeva Mettala-Willberg.

Yleishyödyllisten hankkeiden lisäksi Varsin Hyvä ry myöntää yritystukia alle viiden hengen mikroyrityksille ja jatkossa myös osa-aikaisille yrittäjille.

Yritysten kehittämisestä ja rahoitusneuvonnasta vastaava Leader Varsin Hyvän toiminnanjohtaja Pia Poikonen kertoo, että yritystuki-infotilaisuudet toteutetaan myöhemmin.

Hyvänä uudistuksena Poikonen näkee sen, että jatkossa myös yrittäjyyttä suunnittelevat ja osa-aikaiset yrittäjät ovat tukien piirissä.

– Osa-aikaisten tai yrittäjyyttä suunnittelevien on mahdollista hakea tukea kokeiluun tai yritystoiminnan käynnistykseen, asiantuntijapalveluihin ja pienhankintoihin. Lainsäädäntö ei ole vielä valmistunut, joten joitakin muutoksia voi tulla, sanoo Poikonen.

Leader-ryhmät myöntävät tukia korkeintaan viisi henkilöä työllistäville yrityksille sellaisiin hankkeisiin, joiden kokonaiskustannukset ovat korkeintaan 100 000 euroa. Sitä suuremmat yritykset ja hankkeet voivat hakea EU:n maaseuturahaston tukea ELY-keskuksesta.

Leader-toiminnan rahoitus koostuu EU:n maaseuturahaston, valtion ja kuntien rahoituksesta. Hakijoiden hankkeissa on mukana aina myös yksityistä rahoitusta.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

 

Tiesitkö?

• Varsin Hyvän kehittämisstrategia Viisaasti vetävä, vireä, välittävä ja vihreä Turun seutu on valmisteltu yhteistyössä alueen toimijoiden ja yhdistyksen hallituksen kanssa. Strategia ohjaa Varsin Hyvän työntekijöiden ja hallituksen työskentelyä ja strategian pohjalta laadittujen valintakriteerien perusteella yhdistyksen hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet. • Varsin Hyvä on saanut kehittämisstrategian toteuttamiseen Maaseuturahaston kautta ohjelmakaudella 2023–2027 julkista rahoitusta neljä miljoonaa euroa.

 

Varsinais-Suomen Leader-ryhmille jakoon yli 20 miljoonaa euroa

Kaikki Suomen 52 Leader-ryhmää allekirjoittivat perjantaina 10. helmikuuta Maa- ja metsätalousministeriön sekä Ruokaviraston kanssa sopimukset EU:n maaseutupolitiikan rahoituskaudelle 2023–2027 Helsingin Säätytalolla.

Varsinais-Suomessa Leader-työtä jatkavat aiempien kausien tavoin Turun seudulla toimiva Varsin Hyvä, saaristossa toimiva I samma båt – Samassa veneessä, Loimaan seudulla ja Somerolla toimiva Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit, Vakka-Suomessa ja Satakunnassa toimiva Ravakka sekä Salon seudulla ja Uudellamaalla toimiva Ykkösakseli.

Varsinais-Suomen ryhmät pääsevät jakamaan seuraavien viiden vuoden aikana tukea maaseudun kehittämiseen yli 20 miljoonaa euroa. Yhteensä suomalaisen Leader-toiminnan julkinen rahoitus tälle kaudelle on noin 230 miljoonaa euroa.

Turun Seutusanomat