ELY-keskus: Sillankorjauskohteita aikaisempia vuosia enemmän

Saaristotiellä (mt 180) on tänä ja ensi vuonna siltatöiden ketju

Kuusistonsalmen silta on yksi tämän vuoden uusittavista siltakohteista.
Kuusistonsalmen silta on yksi tämän vuoden uusittavista siltakohteista. Kuva: Varsinais-Suomen ELY-keskus.

HANKKEET.

Varsinais-Suomessa peruskorjataan tai uusitaan vuoden 2023 aikana 11 siltaa. ELY-keskusten siltahankkeiden lisäksi Varsinais-Suomessa on yksi jättiluokan siltahanke, jossa uusitaan Paraisilla olevat Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen sillat. Tästä hankkeesta vastaa Väyläviraston ja Kreate Oy:n muodostama allianssi.

Edellä mainittujen siltojen uusimisten ja peruskorjausten lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus tekee joka vuosi myös pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia sekä erilaisia siltoihin liittyviä ylläpitotöitä.

Merkittävimmät siltojen

uusimis- tai korjaushankkeet Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella vuonna 2023

• Pakurlan silta, mt 2340 Paimio, jatkuu vuodelta 2022
• Kuusistonsalmen silta, mt 180 Kaarina
• Vesikosken silta, mt 213 Loimaa
• Vanhan kirkon silta, mt 210 Loimaa
• Köyliön silta, mt 12617 Loimaa
• Kauhanojan silta, mt 2815 Loimaa
• Niinijoen silta, mt 12595 Loimaa
• Päivölän silta, mt 2680 Merikarvia
• Kytömäen I silta, mt 196 Uusikaupunki
• Myllyojan silta, mt 12364 Uusikaupunki
• Sorvaston silta, mt 2805 Koski TL
• Masian silta, mt 12883 Nakkila

Siltojen kuntoa seurataan säännöllisesti.

Vuosittain toteutettavat siltakohteet valikoidaan muun muassa kiireellisyyden, korjauksen ajoituksen ja korjaustavan, kohteen liikenteellisen merkittävyyden ja käytettävissä olevan rahoituksen mukaan. Joskus sillan kunnon heikkeneminen etenee nopeastikin ja korjaustoimien suunnittelu pitää käynnistää kiireellisesti.

Sillan uusimistarve saattaa tulla yllätyksenä, koska sillan huono kunto tai kantavuuspuutteet eivät aina näy tielläliikkujille.

Siltojen vuosittainen rahoitus vaihtelee esimerkiksi suurten siltojen korjauksiin saadun erillisrahoituksen mukaan. Varsinais-Suomen ja Satakunnan siltojen korjauksiin käytetään tänä vuonna noin 9,3 miljoonaa euroa. Se on noin viisi miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2022. Tänä vuonna toteutetaan määrällisesti enemmän kohteita, mutta kohteet ovat kustannuksiltaan hieman pienempiä.

Kuusistonsalmen silta Kaarinassa on toteuttavista siltakohteista liikenteellisesti haastavin.

Saaristotiellä (mt 180) on tänä ja ensi vuonna siltatöiden ketju. Viime vuonna aloitettujen Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen lisäksi työt Kuusistonsalmen sillan uusimiseksi alkavat syksyllä. Seuraavat pari vuotta onkin hyvä huomioida nämä kolme isoa tietyömaata Kaarinan ja Paraisten välillä liikkuessa. Sujuvan tiellä liikkumisen turvaamiseksi rakennetaan Kuusistonsalmen sillan viereen varasilta. Lisäksi oman erityishaasteen asettaa Kuusiston puolella nouseva jyrkkä mäki. Talviolosuhteissa mäessä tullaankin suorittamaan tehostettua talvihoitoa.

Varsinais-Suomen alueella on 1 132 siltaa, joista huonokuntoisia on 100 kappaletta, ja tyydyttävässä kunnossa olevia on 560 kappaletta. Huonokuntoisten siltojen ohella Varsinais-Suomessa on 35 painorajoitettua siltaa, jotka haittaavat etenkin raskaita kuljetuksia. Tämä on suhteessa enemmän kuin muualla maassa. Sillan kantavuus ja kunto eivät korreloi keskenään läheskään kaikissa tapauksissa. Koska huonokuntoisia siltoja on jonossa paljon, pelkästään painorajoituksen poistamisen vuoksi siltoja ei pystytä uusimaan.

Huonokuntoisten siltojen määrä kasvaa joka vuosi.

Siltojen kunnon heikkeneminen on jatkunut jo vuosia. Sekä Varsinais-Suomessa että Satakunnassa on useita korjauskustannuksiltaan suuria siltakohteita odottamassa korjausrahoitusta.

ELY-keskuksen tavoitteena on, että tehokkailla ja oikein kohdennetuilla toimenpiteillä saavutetaan siltojen optimaalinen käyttöikä mahdollisimman pienin kustannuksin. Rahoituksen puutteessa joudutaan kuitenkin toisinaan lykkäämään korjauksia optimiajankohtaa myöhemmäksi sekä tinkimään sillan toiminnallisista ja säilyvyysvaatimuksista. Kun siltojen korjaukset viivästyvät riittävästi, niitä ei välttämättä kannata enää korjata, vaan käyttää hallitusti loppuun ja sen jälkeen uusia silta kokonaan. Kokonaistaloudellisesti se tulee kuitenkin yleensä kalliimmaksi.

Turun Seutusanomat