Nuorten osallisuus esiin kuntien osallisuuskeskusteluissa

Nuorten osallisuuskeskustelu
Skanssin nuorisotilalla keskusteluun osallistuneet nuoret, Kathy, Julia, Karol ja Hozin kokivat erityisesti alueelliset lähipalvelut itselleen tärkeiksi osallistumisen väyliksi. Kuva: Kaisa Koski.

NUORET. Turun kaupungin luotsaaman maakunnallisen nuorisotyön kehittämishankkeen keskustelukiertueella kierretään Varsinais-Suomen kunnissa keskustelemassa nuorten osallisuudesta yhdessä nuorten ja nuorisotyöntekijöiden kanssa.

Turussa osallisuuskeskustelu käytiin loppuvuodesta Skanssin nuorisotilalla. Keskusteluun osallistui nuorisotilalla käyviä nuoria, tilan nuoriso-ohjaajia ja kaupungin nuorisotyön esihenkilöitä.

Keskusteluun osallistuneet nuoret, Kathy, Julia, Karol, Hozin ja Akami, kokivat erityisesti alueelliset lähipalvelut itselleen tärkeiksi osallistumisen väyliksi. Nuorten mielestä Skanssin alueella lähipalvelut ovat hyviä ja esimerkiksi nuorisotiloille on helppo tulla. Toisaalta kaupungin sisällä liikkumista ja esimerkiksi harrastuksiin liikkumista voi vaikeuttaa se, että bussit ovat monille nuorille liian kalliita.

Tietoa vaikutusmahdollisuuksistaan nuoret saavat esimerkiksi nuorisotilojen ohjaajilta tai netistä googlaamalla. Kuudetta luokkaa käyvä Hozin on mukana myös lasten parlamentissa, jossa on keskusteltu viime aikoina esimerkiksi lasten liikuntamahdollisuuksista.

Skanssin nuorisotilan ohjaajina työskentelevien Mika Raidan ja Hanna-Kaisa Rantasen mielestä nuorten osallisuus lähtee siitä, että nuori kokee kuuluvansa johonkin ja pääsee itse vaikuttamaan toimintaan alusta asti. Kun nuori tuntee olevansa osa yhteisöä, myös kyky kantaa vastuuta vahvistuu.

– Esimerkiksi kun nuoret pääsevät mukaan valitsemaan pelivälineitä tilalle, välineitä kohdellaan kuin omia ja niistä pidetään parempaa huolta, nuoriso-ohjaaja Mika Raita sanoo.

Raidan mielestä myös tärkeää, että osallisuuden paikkoja löytyy nuorille mahdollisimman helposti.

– Jos nuorella on idea, jonka hän haluaisi toteuttaa, ohjaajan pitäisi pystyä reagoimaan siihen heti. Muutaman viikon päästä hyvä idea voi olla jo unohtunut.

Turun kaupungin nuorisopalvelupäällikkö Anna Salmisen mielestä lasten ja nuorten osallisuutta ei tulisi käsittää pelkästään nuorisovaltuuston tai lapsiparlamentin kaltaisten rakenteiden kautta, vaan osallisuutta tulisi ymmärtää ja myös kevyemmin osana arkea.

– Tarvitaan myös ohjaamatonta, mutta turvallista ja valvottua tilaa, jossa on tilaa nuorten omalle tekemiselle ja ammattiaikuisen tuki tarvittaessa saatavilla, Salminen toteaa.

Vuonna 2019 käynnistynyt nuorisotyön maakunnallinen koordinointi -kehittämishanke vahvistaa nuorisoalan yhteistyötä kuntarajojen yli. Hankkeen keskustelutilaisuuksien kautta on tarkoitus nostaa nuorten ja nuorisotyöntekijöiden kokemuksia lasten ja nuorten osallisuudesta ja koostaa kunnille suosituksia nuorten osallisuuden edistämiseksi.

Turun Seutusanomat