Lupahakemusten ruuhkaa purettu tehokkaasti Turun rakennusvalvonnassa

Turun Aninkaistensilta
Turun kaupungin lupahakemusten tilanne paranee koko ajan. Kuva: Seutusanomien arkisto.

TURKU. Turun rakennusvalvonnan uutteran työn, onnistuneiden rekrytointien ja uusien toimintatapojen ansiosta lupahakemusten käsittelyajat saatiin viime vuonna laskuun.

– Lupahakemusten käsittelyajat pääsivät puutteellisten resurssien vuoksi venähtämään viime vuosina valitettavan pitkiksi, mistä koitui paljon valitettavaa haittaa asiakkaillemme, kertoo rakennusvalvontapäällikkö Annika Alppi Turun kaupungin kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudesta.

Tilanne paranee kuitenkin koko ajan ja keskimääräinen käsittelyaika lyhenee. Vuoden 2022 aikana tehdyissä lupapäätöksissä käsittelyaika oli keskimäärin 80 vuorokautta, kun se vuoden 2021 aikana tehdyissä lupapäätöksissä oli 102 vuorokautta.

80 vuorokautta on keskimääräinen käsittelyaika kaikki rakennusvalvonnan käsittelemät lupatyypit huomioiden. Kaikissa lupatyypeissä käsittelyajat ovat kääntyneet viime vuoden aikana selvään laskuun; esimerkiksi toimenpidelupien käsittelyaikakeskiarvo putosi 77 vuorokaudesta 40 vuorokauteen ja maisematyölupien (joista suurin osa on puunkaatolupia) 46 vuorokaudesta 28 vuorokauteen.

Tavoitteena on vuoden 2023 aikana laskea keskimääräinen käsittelyaika kaikki lupatyypit huomioiden 60 vuorokauteen ja lopullinen tavoite on vakiinnuttaa se 30 vuorokauteen.

Rakennusvalvonnassa käsittelyssä olevien lupahakemusten ruuhkatilanteen purkaminen onnistui vuoden loppuun mennessä. Tavoiteltu tilanne lupajonossa eli samanaikaisesti vireillä olevien lupahakemusten määrässä oli 400. Tämä tarkoittaa käytännössä normaalia, ruuhkatonta tilannetta, jossa asiakkaita voidaan palvella kohtuullisin ja ennakoitavissa olevin käsittelyajoin. 400 lupahakemuksen ylittävä osa katsotaan ruuhkaksi, jonka purkaminen edellyttää riittäviä resursseja ja oikeanlaisia toimenpiteitä.

Viimeisessä mittauksessa lupahakemuksia oli viime vuonna vireillä 383 kappaletta. Vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana hakemuksia oli vireillä yli 800 kappaletta.

Lupajonon pituus elää, koska uusia lupahakemuksia jätetään ja lupapäätöksiä tehdään jatkuvasti. Tällä hetkellä hakemuksia on vireillä noin 430 kappaletta, joista noin 360 kappaletta aktiivisessa tilassa ja noin 70 kappaletta ei-aktiivisessa tilassa, esimerkiksi odottamassa poikkeamispäätöstä.

Vuonna 2022 rakennusvalvonnassa tehtiin peräti 1711 lupapäätöstä, 238 päätöstä enemmän kuin vuonna 2021. Vireille jätettyjen hakemusten määrä oli samaa luokkaa kuin keskimäärin vuosittain, noin 1500 hakemusta.

Uusia asuinkerrostaloja myönnettiin Turkuun 71 kappaletta. Määrä ylitti kirkkaasti aiemman 53 asuinkerrostalon ennätyksen vuodelta 2021. Uusiin asuinkerrostaloihin myönnettiin 3752 asuntoa. Edellinen ennätys vuodelta 2021 oli 3032 asuntoa.

Uusia omakoti- ja paritaloja myönnettiin 107 kappaletta, 11 kappaletta enemmän kuin vuonna 2021. Kaiken kaikkiaan vuonna 2022 rakennuslupa myönnettiin Turussa 421 uudelle rakennukselle.

Turun Seutusanomat