Lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastamista kehitetään paikallisesti

Harrastamisen Turun malli
Katariinan koulun Halisten yksikössä neljättä luokkaa käyvä Aliin sanoo, että kuvataidekerhossa oppii uudenlaisia taidetekniikoita. Kuvat: Ragip Önsoy.

Harrastamisen Suomen mallin monipuolisia harrastuskokeiluja järjestetään lasten ja nuorten toiveiden mukaisesti kouluilla. 

HARRASTUKSET. Paikalliset harrastamisen mallit Varsinais-Suomessa toteuttavat Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Harrastamisen Suomen mallia. Harrastamisen mallin tavoitteena on mahdollistaa mieluisa maksuton harrastus jokaiselle peruskoulua käyvälle lapselle ja nuorelle.

Kevätlukukaudella 2021 Turussa alkanutta toimintaa on käynnissä olevan lukuvuoden aikana laajennettu entisestään vastaamalla harrastustoiveisiin. Kaupungin tiloissa pidettävien kerhojen lisäksi kahdessatoista koulussa on käynnistynyt myös ohjattuja taide- tai liikuntaharrastusvälitunteja. Samalla Turussa on kehitetty etsivää harrastustoimintaa.

Avoimella ja maksuttomalla harrastustoiminnalla pyritään lisäämään lasten ja nuorten hyvinvointia. Tärkeänä asiana toiminnassa esiin nousee saavutettavuus.

– Tämä on matalan kynnyksen toimintaa, koska harrastuskerhoja järjestetään siellä, missä lapset ovat, eli oppilaitoksissa koulupäivän päätteeksi. Sillä on myös iso merkitys, että toiminta on perheille maksutonta, Katariinan koulun Halisten yksikön ryhmän apuopettaja Marjukka Tarkki sanoo.
– Harrastamisen malli on tuonut tullessaan paljon hyvää. Saimme sen kautta koululle myös uusia liikuntavälineitä, joita ei olisi muuten voinut hankkia, Tarkki jatkaa.

Eräs valtakunnallisen Suomen mallin kantavia ideoita on tarjota kaikille ala- ja yläkouluikäisille yhteneväiset mahdollisuudet harrastuksiin.
– Kuvataiteiden harrastaminen ei ole normaalissa tilanteessa mitenkään halpaa, joten tällainen valtiorahoitteinen hanke on oikein tervetullut tukimuoto lasten ja nuorten harrastusten mahdollistamiseksi, Halisten kuvataidekerhon ostopalveluohjaajana toimiva turkulainen kuvataiteilija Jone Mutka toteaa.

Harrastamisen mallin tavoitteena on juurruttaa koulupäivän aikainen harrastustoiminta osaksi peruskoulun lukujärjestystä.
Harrastamisen Turun malli
Picasson surrealistiset teokset innoittivat Katariinan koulun kuvataidekerholaisia tekemään omia tulkintojaan perinteisestä poikkeavasta estetiikasta.

Toimintaa kehitetään jatkuvasti lasten ja nuorten ideoiden pohjalta.

Katariinan koulun Halisten yksikössä neljättä luokkaa käyvä Aliin tietää, että harrastusryhmien sisältöön ovat saaneet vaikuttaa kohderyhmään kuuluvat eli lapset ja nuoret itse.

– Toivoin koululle kuvataidekerhoa, sillä olen kiinnostunut piirtämisestä ja maalaamisesta. Taiteilen mielelläni kotonakin, mutta harrastusryhmässä se on erilaista, koska toiminta on ohjattua ja opimme uusia asioita, 10-vuotias Aliin kertoo.

Harrastamisen Suomen mallissa päätavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Matalan kynnyksen harrastuskerhoissa saa laajan kuvan paikallisista harrastusmahdollisuuksista.

– Malli toimii mainiosti harrastuskokeiluna. Lapset ja nuoret pääsevät toiminnan kautta helposti kokeilemaan erilaisia harrastuksia, ja sen myötä löytämään itselleen mieluisimman tavan viettää vapaa-aikaa, opettaja Marjukka Tarkki Katariinan koulun Halisten yksiköstä toteaa.
– Mikäli joku koulumme oppilas vielä innostuu kuvataideharrastuksesta, niin kerhojen kevätkaudelle voi tulla mukaan. Jatkamme kokoontumisia tammikuun toiselta viikolta aina toukokuulle asti, Tarkki lisää.

Lasten ja nuorten harrastuksen puuttumiseen voivat vaikuttaa monet tekijät kuten sosioekonomiset, sosiaaliset tai kulttuuriset syyt, tai fyysiset rajoitteet ja sairaudet. Oman mieluisen harrastuksen löytymistä on Turussa edistetty tänä lukuvuonna 2022–2023 etsivää harrastustoimintaa laajentamalla, koska joskus lasten on vaikeaa löytää harrastuksia itsenäisesti. Käynnissä olevan lukuvuoden aikana etsivää harrastustoimintaa järjestetään 26:ssa turkulaisessa peruskoulussa.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Tiesitkö?

• Koulujen lisäksi Harrastamisen Turun mallin kerhoja järjestetään myös muissa kaupungin tiloissa, joita ovat Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma, lähikirjastot, museot, Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto ja nuorisotilat.

Turun kaupungin sivuilta löytyy kootusti tietoa lasten ja nuorten harrastustarjonnasta, vapaa-ajanviettomahdollisuuksista, loma-aikojen avoimesta Kiva loma kulmilla -toiminnasta sekä koulukohtaisista harrastelukkareista.