Energiansäästöä, luonnon monimuotoisuutta ja yhteistyötä

Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hankkeeseen osallistuvien museoiden edustajat kokoontuvat torstaina 8. joulukuuta Liedon Vanhalinnassa.

Varsinaissuomalaiset museot kulkevat yhdessä kohti ekologisempaa museotoimintaa.

MUSEOT. Maakunnan ammatillisesti hoidetut museot ovat saaneet ympäristöystävällisyyteen tähtäävät toimenpidesuunnitelmansa valmiiksi. Suunnitelmat liittyvät Turun museokeskuksen käynnistämään Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hankkeeseen.

Hankkeessa museot sitoutuvat kehittämään haasteeksi havaittuja seikkoja, joita voivat olla esimerkiksi vanhojen rakennusten lämmitys ja ylläpito sekä tiedonsaanti valintojen todellisista vaikutuksista ympäristöön.

Yhteistyö jo itsessään toimii aina voimavarana. Sen merkitys ainoastaan kasvaa tällaisessa tilanteessa, jossa konkreettisiin toimiin ympäristön hyväksi on ryhdyttävä.

– Museokentällä on tehty jo paljon ekologisuuden eteen, mutta edelleen tehtävää riittää. Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hankkeen on tarkoitus kannustaa ympäristötekoihin ja kerätä tietoa hyvistä esimerkeistä, joita on mahdollista monistaa ja soveltaa muissakin museoissa, hankkeen projektikoordinaattori Maija Talja kertoo.

Ensimmäinen osatoteutus on hankkeen puitteissa jo valmistunut.
Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hankkeeseen osallistuvassa Liedon Vanhalinnassa mietitään talotekniikkaratkaisuja, joihin kuuluvat olennaisesti energiansäästötoimenpiteet. Lämmityskulut ovat iso osa Vanhalinnan sähkölaskua, joten vanhojen rakennusten lämmönsäätelyyn kaivataan museolla konsultaatiota.

Liedon keskustan tuntumaan Kirkkotien varteen Kyöstilän päärakennuksen raunioille on perustettu biodiversiteettialue. Alueesta vastaa Liedon museo, jonka johtaja Leena Viskari on hyvillään, että kaupungin ydinkeskustassa on säilynyt tällainen luonnonmukainen rakentamaton paikka.

– Se on saanut jokivarressa olla rauhassa. Liedon kaupungistuessa on erityisen tärkeää, että myös kasvukeskuksen läheisyyteen jätetään tilaa luonnontilassa olevalle ympäristölle. Tälle paikalle perustimme luonnon monimuotoisuutta edistävän biodiversiteettialueen, jatkaa Viskari.

Liedon museon kanssa yhteistyötä biodiversiteettialueen perustamisessa ovat tehneet Härkätien ympäristönsuojeluyhdistys, Liedon kaupungin ympäristöpäällikkö Päivi Paavilainen ja Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön ympäristöekologian dosentti Mia Rönkä.

Nautelankoskella on vesivoimaa hyödynnetty museon toimintaan jo pidemmän aikaa. Keväästä 2021 alkaen tuotantoa on täydennetty aurinkoenergiaratkaisulla, josta hyötyy paitsi museo myös vierailijat sähköautojen latauspisteellä.

Ilmastoystävälliseen käyttäytymiseen kannustava Liedon museo kuuluukin edelläkävijämuseoihin, joissa on tehty töitä ekologisesti kestävän museotoiminnan edistämiseksi vuosien ajan.

– Hanke on siitä hyvä, että se sitouttaa meitä tekemään asioita, yhteistuumin ja samalla toisiltamme oppien, sanoo Leena Viskari.

Aboa Vetus & Ars Novassa alkaa vuoden alussa Sustainable Travel Finland (STF) -sertifikaattityö.

STF-sertifikaattiin sisältyy myös Ekokompassi-ympäristösertifikaatti.

– Museon sisäpihalla on vihertilaa, jossa on ollut nyt muutamana vuotena museomehiläisiä ja keskiaikainen rohto- ja värjäysyrttien viljelmä. Jatkossa kiinnitämme huomiota yhä enemmän pölyttäjäystävälliseen kasvistoon. Mietinnässä on aurinkopaneelin hankinta, mutta sellaisen asentamisen mahdollisuus täytyy hankkeen puitteissa selvittää, kun toimitaan suojelluissa rakennuksissa. Listallamme ovat myös kierrätysasiat, museolehtori, arkeologi Janna Jokela kertoo.

Uusiutuvan energian osalta museoilla voi olla mahdollisia synergiaetuja, sillä myös Forum Marinumissa suunnitellaan aurinkoenergiaratkaisua osana energiaremonttia.

Turun taidemuseolla Ekokompassi-työ on osa ilmastolupaushanketta.

– Olemme tehneet alkukartoituksen ja pisteytyksen, jonka avulla olemme saaneet kartoitettua vaikuttavimmat osa-alueet. Samalla olemme rakentaneet konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä sisältävää ympäristöohjelmaa. Painopistealueinamme ovat energiansäästö, jätteiden lajittelun kehittäminen, hankintojen ekologinen näkökulma ja vaikuttaminen. Pyrimme aina siihen, että museotyö itsessään kaikilla osa-alueilla on kestävää ja säilyttävää, amanuenssi Selina Kiiskinen toteaa.

Yleisötyön kehittämiseksi Naantalin museon Humpin taloon on valmistunut uusi tila.

Uusien tilojen toteutus tapahtui ekologisiin ja vanhan rakentamisen periaatteisiin nojaten.

Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hankkeeseen osallistuvat kaikki maakunnan ammatilliset museot ilmestymisalueeltamme, eli Naantalin museo (kuvassa), Raision museo Harkko, Uudenkaupungin museo sekä Åbo Akademin säätiön museo, joihin kuuluu esimerkiksi Casa Haartman Naantalissa.

– Olemme suunnitelleet pidemmän aikaa tiivistää yhteistyötämme Naantalin Vanhankaupungin Asukasyhdistyksen kanssa. Osatoteutuksessa ajatuksenamme on järjestää kaikille avoimia tilaisuuksia, joissa pureudutaan vanhoihin taloihin liittyviin aiheisiin. Infotilaisuuksien tavoitteena on kertoa ekologisista tavoista elää, pitää rakennuksista huolta ja hyödyntää ympäristöä. Keväälle ajoittuvan ensimmäisen tapahtuman aiheena tulee olemaan energiansäästö ja rakennusten tiivistäminen, Naantalin museonjohtaja Anne Sjöström sanoo.
– Pölyttäjäystävälliset kasvit ovat sen sijaan teemana Hiilolan pihassa kesällä järjestettävässä toiminnallisessa päivässä. Jätteiden lajittelu meillä toimii hyvin, mutta kompostointiin voisi kiinnittää huomiota vanhassa kaupungissa, Sjöström lisää.

Raision museo Harkko on muuttamassa ensi keväänä uusiin tiloihin, jotka sijaitsevat Raision kirjastotalolla.

– Remontin suunnittelussa on otettu huomioon materiaalien ekologisuus ja kierrätettävyys sekä taloudelliset vaikutukset. Kilpailutus on käynnissä parhaillaan valaistuksesta, eli näyttelytiloihin on kaavailtu led-valaistusta kauko-ohjauksella sekä liikkeenilmaisimilla. Hiilijalanjäljen laskentaa olemme ajatelleet tehdä sekä arkeologisista kaivauksista että uusien tilojen käyttöönotosta, Raision museoamanuenssi Kirsi Leimu toteaa.

Uudenkaupungin museo on ottanut käyttöön ympärivuotisesti käytössä olevissa tiloissaan eli Wahlbergin museotalossa ja toimisto-osassa, OptiWatti-järjestelmän, jonka avulla on mahdollista säädellä lämpötiloja huone-, päivä- ja tuntikohtaisesti. Näyttelymateriaalien kierrätystä Uudessakaupungissa on tehty muun muassa paikallisen teatterin, yrittäjien sekä Mynämäen ja Naantalin museoiden kanssa. Työn alla kiinteistöhuollon kanssa on kierrätyksen kehittäminen.

Åbo Akademin säätiön omistamien museoiden, Naantalissa sijaitsevan Casa Haartmanin sekä Turun Sibelius-museon ja Ett Hem -museon, johtaja Teemu Kirjonen kertoo, että säätiö on jo tehnyt hiilijalanjälkilaskennan koko kiinteistökannastaan. Lisäksi Ekokompassiin liittyminen tapahtuu lähiaikoina.

– Suurimpina hiilijalanjäljen aiheuttajina ovat kaukolämpö (74 %) sekä korjaukset ja huollot (23 %). Sähköntuotanto on jo kaikki hiilineutraalia ja jätehuoltosopimuksessa on lajittelut ja kompensoinnit hoidettu. Valaistukseen ja näyttelymateriaalien kierrätykseen on kiinnitetty huomiota. Sibelius-museossa on käytössä maalämpö, mutta kahden muun museorakennuksen osalta lämmitysratkaisut ovat mietinnässä, Kirjonen jatkaa.

Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hankkeessa ovat mukana Turun museokeskuksen lisäksi Aboa Vetus & Ars Nova, Forum Marinum, Liedon museo, Liedon Vanhalinna, Naantalin museo, Raision museo Harkko, Sagalundin museosäätiö, Salon historiallinen museo SAMU, Suomen maatalousmuseo Sarka, Turun taidemuseo, Uudenkaupungin museo sekä Åbo Akademin säätiön museot.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Tiesitkö?

• Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hanke on 13 ammatillisen museon yhteishanke, jonka tavoitteena on kehittää museoiden toimintaa ekologisen kestävyyden näkökulmasta.

• Jokainen hankkeeseen osallistuva museo on sitoutunut toteuttamaan vuoden 2023 loppuun mennessä toimenpiteen, jolla on myönteinen ilmasto- tai ympäristövaikutus.